Még mindig – és ki tudja, meddig – a 100%-os táppénzről

Még mindig – és ki tudja, meddig – a 100%-os táppénzről

Kérdés

  1. Miért nem kap 100%-os táppénzt a Covid–19-fertőzés miatt keresőképtelenné vált munkavállaló?
  2. Táppénzes állományba veheti-e a háziorvos a nem fertőzött, de egyéb okból karanténba kényszerült munkavállalót?

Válasz

  1. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. §-a szerint „az orvosi tevékenység körében észlelt – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő – foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, azt ki kell vizsgálni, és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni”.

A foglalkozási betegségek hivatalos jegyzékében a Covid–19-vírusfertőzést a C21 kódon: „Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek” megjelöléssel lehet bejelenteni.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi főosztálya bírálja el egyedileg, hogy a bejelentett eset elfogadható-e foglalkozási megbetegedésnek, vagy sem. Az elfogadás feltétele annak bizonyítása a kivizsgálás során, hogy a fertőzés a munkavállalót munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során érte, megbetegedése annak következtében alakult ki.

Ha a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szerve az Ebtv. 52. §-a alapján döntést hoz a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetként való elismeréséről, és 100%-os baleseti táppénz megállapítására, illetve annak folyósítására kerül sor.

A gyakorlat azt mutatja, hogy egyetlen foglalkozásnál sem fogadják el automatikusan a munkahelyi vírusfertőzés okozta megbetegedést foglalkozási megbetegedésként.

Orvosszakmai vélemény szerint továbbra is szükséges az egyedi kivizsgálás, mert sok olyan esetet is bejelentettek, ahol nem igazolódott laboratóriumi vizsgálattal a fertőzés, vagy nem volt bizonyítható a foglalkozási eredet, így azt foglalkozási megbetegedésként nem lehetett elfogadni.

 

  1. Aki Covid–19-vírusfertőzés miatt otthonában vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. § g) pontja értelmében ugyanis az is keresőképtelen,

– akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap,

– vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek,

– továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja.

  1. § A táppénz alapja

(6) A táppénz alapjának kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.

(7) A táppénz összege

  1. a) a táppénz alapjának 60%-a, ha a biztosított a 48/A. § (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időszak alatt rendelkezik legalább 730 – a Tbj. 6. §-a szerinti – biztosításban töltött nappal;
  2. b) a táppénz alapjának 50%-a, ha a biztosított az a) pontban meghatározottnál kevesebb – a Tbj. 6. §-a szerinti – biztosításban töltött nappal rendelkezik;
  3. c) a táppénz alapjának 50%-a a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, illetve a 44. § d) pontjában meghatározott esetben,

azzal, hogy táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.

„7”-es kóddal jelzett keresőképtelenség esetén betegszabadság nem jár, hanem a keresőképtelenség első napjától táppénz megállapítására és folyósítására kerülhet sor, továbbá „7”-es kódos keresőképtelenség esetén a foglalkoztatót táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem terheli. „7”-es kóddal a keresőképtelenség igazolására információink szerint csak abban az esetben kerülhet sor, ha a „karantént” a hatályos jogszabályok alapján elrendelték.

 

Budapest, 2020. 10. 21.
Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
munkajogász,
vezető jogtanácsos,
ILO-közvetítő és döntőbíró

Nincsenek termékek a kosárban.

X