Tájékoztatás óvodák részére

Tájékoztatás óvodák részére

Elsősorban önkormányzati fenntartású óvodákból érkező levelek, telefonok sokasága jelzi, hogy Polgármesterek, vagy jobb esetben – utasításra – a munkáltatói jogkört gyakorló óvodavezetők szinte a törvény kihirdetésével egyidejűleg egyoldalúan módosították a teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők kinevezését csökkentett (rész) munkaidőre.

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
Kihirdetve:
Magyar Közlöny 71.számában 2020.04.10. napján
Hatályos:
2020.04.16. napjától

Tekintettel arra, hogy a jogszabály bizonyos rendelkezéseinek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan eltérő vélemények vannak, javasolom, hogy
mind addig, amíg a szabályozás értelmezése nem lesz egyértelmű, a munkavállalók ne írjanak alá foglalkoztatást csökkentő kinevezés-módosításokat.

dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
Munkajogász
vezető jogtanácsos
ILO közvetítő és döntőbíró

 

Nincsenek termékek a kosárban.

X