Kérdések és válaszok I. – pontozási rendszer

Jubileumi jutalom, pontozási rendszer

Kérdés
Nagyon nem értem, mi itt a helyzet.
Mai napon igazgató asszonyunk azt mondta, hogy a jubileumi jutalmat nem írják bele a régi dolgozók szerződésébe, még akkor sem, ha kéri és meg is ígérték neki. Mert szerintük az automatikusan jár nekik és csak az újaknak, akik most lépnek be kell szerződést írni erről. Hát én nem így értettem a munkajogász leveléből. Mit gondolsz erről?

Válasz
Gosztonyi Gábor Alelnökhöz írott, és válaszadásra hozzám továbbított levelében feltett kérdésére az alábbiak szerint válaszolok.

1.) Amennyiben én volnék az a munkajogász, akire név nélkül hivatkozik, kérem, SOS hívjon fel (06/70/375-6316) “Hát én nem így értettem a munkajogász leveléből”

2.) Tudnom kellene ugyanis, hogy az általam készített terjedelmes Tájékoztató anyag melyik megállapítására gondol.

3.) Egyébként az Szkt.127.§ (5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakképző intézmény alkalmazottjával:

  • megállapodhat a szakképző intézményben eltöltött legalább tizenötéves munkaviszony esetére jubileumi jutalom biztosításában.
  • Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola alkalmazottja esetében az ilyen megállapodás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti feltételekkel kötelező azzal, hogy a jubileumi jutalomra jogosító időszakban a közalkalmazotti jogviszony és a szakképző intézménnyel fennálló munkaviszony időtartamát egybe kell számítani. A jubileumi jutalom alapja a szakképző intézmény alkalmazottjának a jubileumi jutalom kifizetésekor fennálló munkabére.

4.) A hivatkozott jogszabályi rendelkezés helyes értelmezésével,és alkalmazásával – véleményem szerint – egyértelműen megállapítható,hogy mind a két esetben Megállapodásról van szó,de az első esetben annak megkötése lehetőség, a második esetben kötelező.

5.) A Megállapodás bármelyik esetben lehet a munkaszerződés része,vagy annak melléklete.

Kérdés
A mai reggelen, mint a közalkalmazotti tanács elnöke jeleztem iskolánk vezetője felé,hogy élni kívánok azzal a lehetőségemmel,hogy betekintést nyerjek a pontozási rendszerbe, ami alapján az új szerződések kijönnek.
Hiszen itt a centrumban sem a szakszervezet, sem a közalkalmazotti tanácsok véleményét nem kérte ki senki, legalábbis nálunk.De szerintem sehol.
Megtagadhatják tőlem?

Válasz
Gosztonyi Gábor Alelnökhöz írott,és válaszadásra hozzám továbbított levelében feltett kérdésére az alábbiak szerint válaszolok.
1.) Tudomásom szerint Alelnök Úr megküldte minden OV.tagnak azt a terjedelmes Tájékoztató anyagot,amit a jogállásváltással kapcsolatosan készítettem! Ha kívánja közvetlenül megküldhetem Önnek is,de a PSZ.Budapesti Szervezetének Elnökétől is tud tájékoztatást kérni.
2.) A “pontozási rendszer” – hez, az értékelésre kiadott Módszertani Útmutatót Alelnök Úrnak szintén megküldtem,de most továbbítom Önnek is a linket,ahol elérheti
https://api.ikk.s2.develops.hu/storage/uploads/files/oktatoi_ertekeles_utm_kt_0428pdf-1588174037729.pdf 


Módszertani Útmutató
3.) Amennyiben a Közalkalmazotti Tanács Elnökeként kíván betekinteni,úgy csatolom az irányadó jogszabályi rendelkezéseket,pirossal jelölve azokat,amelyek a KT.tájékoztatáshoz való jogát biztosítják.
Véleményem szerint kérhet betekintést!

Nincsenek termékek a kosárban.

X