A 100%-os baleseti táppénzre jogosultság megállapításáról - Pedagógusok Szakszervezete

A 100%-os baleseti táppénzre jogosultság megállapításáról

Ismét és ki tudja, meddig? A 100%-os baleseti táppénzre jogosultság megállapításáról

Novemberi lapszámunkban „Még mindig – és ki tudja, meddig – a 100%-os táppénzről” címen, két kérdésre válaszolva tájékoztatást készítettem. Az e-mailben és telefonon érkezett nagyszámú kérdésre figyelemmel tájékoztatásomat – részben emlékeztetve – az alábbiak szerint egészítem ki.

 Jogosult-e a Coviddal fertőzött munkavállaló 100%-os táppénzre?

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. §-a szerint:

– „Az orvosi tevékenység körében észlelt – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban. miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő – foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt. foglalkozási betegség) gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban – munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, azt ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni.”

– A foglalkozási betegségek hivatalos jegyzékében a Covid–19 vírusfertőzést a C21 kódon: „Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek” megjelöléssel lehet bejelenteni.

– A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi főosztálya bírálja el egyedileg, hogy a bejelentett eset elfogadható-e foglalkozási megbetegedésnek, vagy sem. Az elfogadás feltétele annak bizonyítása a kivizsgálás során, hogy a fertőzés a munkavállalót munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során érte, megbetegedése annak következtében alakult ki.

– Ha a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szerve az Ebtv. 52. §-a alapján döntést hoz a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetként való elismeréséről, és 100%-os baleseti táppénz megállapítására, illetve annak folyósítására kerül sor.

– A gyakorlat azt mutatja, hogy egyetlen foglalkozásnál sem fogadják el automatikusan a munkahelyen történő vírusfertőzés okozta megbetegedést foglalkozási megbetegedésként.

– Orvosszakmai vélemény szerint továbbra is szükséges az egyedi kivizsgálás, mert sok olyan esetet is bejelentettek, ahol nem igazolódott laboratóriumi vizsgálattal a fertőzés, vagy nem volt bizonyítható a foglalkozási eredet, így azt foglalkozási megbetegedésként nem lehetett elfogadni.

– Csatolom az ITM Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet honlapjának linkjét: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=573#teteje

A foglalkozási megbetegedések cím alatt letölthető

  • a bejelentéshez szükséges nyomtatvány és a kitöltési útmutató,
  • a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke.

– Felhívom a figyelmet a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzékének C) „BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK” C21-es kódjára, mert a gyanút észlelő orvosnak – aki természetesen lehet a keresőképtelenséget megállapító háziorvos is – egyéb betegségként ezen kell bejelentenie.

– Egyébként a Covid–19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból.

Összegezve

– Ha a keresőképtelenséget megállapító orvos tölti ki a nyomtatványt,

– azt továbbítja kivizsgálásra az NNK munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi főosztályának,

– a munkavállaló részére 40%-os táppénzt állapítanak meg és folyósítanak,

– ha a határozat megállapítja a foglalkozási megbetegedést, akkor a munkavállaló a táppénz további 60%-ára is jogosulttá válik.

Sajnos a beérkező nagyszámú telefonhívás azt bizonyítja, hogy ezt az eljárásrendet nem minden háziorvos ismeri.

Változatlan jogi álláspontom szerint a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések módosítása szükséges annak érdekében, hogy a Covid–19 vírussal fertőzöttek minél előbb, és ne hosszas hatósági vizsgálatokat követően kapják meg – ráadásul két részletben – a 100%-os mértékű baleseti táppénzt.

A fertőzött munkavállaló ugyanis nagy valószínűség szerint jobb esetben meggyógyul, tragikusabb esetben elhalálozik. Mindkét esetben táppénzkülönbözet keletkezik, de tartok tőle, hogy kifizetésének „eljárásrendjét” még kevesebben ismerik.

Erre figyelemmel – nagy valószínűséggel – a kérdések-válaszok száma nem fog csökkenni, mondhatni folyt. köv.

Végül, bár nem szokásom, felhívom a figyelmet, hogy az általam leírt szakmai vélemény, tájékoztatás nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti.

Az Alkotmánybíróság 60/1992 (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.

Budapest, 2020. november 19.

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
munkajogász,
vezető jogtanácsos,
ILO-közvetítő és döntőbíró

Nincsenek termékek a kosárban.

X