159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsga teljesítésével összefüggő rendelkezésekről

Kihirdetve: 2020. április 29-én.

Hatályba lépett: 2020. április 30-án.

 

 1. § A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti alapos indoknak minősül – kiemelten az érettségi vizsga letétele lehetősége biztosítása érdekében – a tanulmányi kötelezettség vagy a tanulmányok lezárásából fakadó kötelezettség teljesítésével összefüggő tevékenység végzése.
 2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

FONTOS!

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

 1. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

 

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozásról

Hatályba lépett:  2020. március 28-án.

 1. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 

Mi minősül alapos indoknak?

 1. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:
 1. a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
 5. e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 7. g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 8. h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 10. j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 11. k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 12. l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 13. m) a dohányboltban történő vásárlás,
 14. n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 15. o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 16. p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 17. q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 18. r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 19. s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 20. t) a szülői jogok és kötelezettségek,
 21. u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Összeállította:

Selmeciné dr. Csordás Mária
munkajogász, vezető jogtanácsos,
ILO-közvetítő és döntőbíró

 

 

Nincsenek termékek a kosárban.

X