XL. kongresszusát tartotta a Pedagógusok Szakszervezete

A Pedagógusok Szakszervezete 2024. május 11-én tartotta negyvenedik kongresszusát.  A küldöttek által elfogadott zárónyilatkozat a közoktatás legaktuálisabb kérdéseire reflektál. 


A zárónyilatkozat  itt olvasható: 

A Pedagógusok Szakszervezete XL. Kongresszusának zárónyilatkozata

A Pedagógusok Szakszervezete XL. Kongresszusa tiltakozik az ellen, hogy a 2024. június 1-től érvényben lévő teljesítményértékelést meghatározó rendelet alapján döntsenek a pedagógusbérek differenciálásáról, mert az nagyrészt szubjektív megítélésen alapul.  Tiltakozunk az ellen is, hogy az Unióból érkező pénzeket erre fordítsák, ugyanis a kormány nem tett eleget annak az EFOP PLUSZ programban tett vállalásának, miszerint a szakszervezetekkel együtt alakítja ki a teljesítményértékelés módját. Egyben követeljük a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló belügyminisztériumi rendelet visszavonását, amely a tantestületen belüli megosztást is erősíti. 

A PSZ XL. Kongresszusának küldöttei aggodalommal figyelik azokat a különböző sajtóorgánumokban megjelent tényeket (fenntartóváltások, egyházi intézmények gyarapodása, pedagógusképzés indítása a NKE-n), kijelentéseket, amelyből arra lehet következtetni, hogy a kormány az oktatás további kasztosodását erősítené, amely tovább mélyítené a társadalomban meglévő szakadékot.  Felszólítjuk a kormányt, hogy fejezze be az elesetteket és rászoruló gyerekeket segítő civil szervezetek vegzálását. Javítani kell a mindenki számára elérhető oktatás minőségét!

Nyomatékkal felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatakor, egy kevésbé leterhelő, a 21. századi kihívásokra választ adó tartalmi szabályozót alkossanak, a szakma széleskörű, érdemi bevonásával. Követeljük, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve a kormány hozza nyilvánosságra az előzetes elemzéseit a jelenlegi Nemzeti alaptantervvel kapcsolatban. A poroszos szemléletű oktatás a múltba visz vissza és nem a jövőbe vezet!

Felháborítónak tartjuk a közpénz-milliárdokkal támogatott Mathias Corvinus Collegium vezető oktatáskutatóinak avitt, szakmaiatlan, és megvalósulásuk esetén a társadalomra veszélyes kijelentéseit. „Ha valaki nehézséggel küzd, akkor kemény gyakorlással azt leküzdheti. A szülők „a közszféra hadseregétől” várják, hogy a gyerekük jobban olvasson vagy számoljon, ami zsákutca és sok pénzbe kerül.” Ez képmutatás, hisz az MCC saját hallgatóinak nem ugyanazt nyújtja, mint amit a többségi társadalomnak szán. Felszólítjuk az MCC oktatáskutatóit, tartózkodjanak ez irányú kijelentésektől!

A PSZ XL. Kongresszusa szerint nem zsákutca, ha beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekeket pszichológusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok vagy ifjúságvédelmi szakemberek segítik, és semmiképp sem felesleges költségvetési kiadás. 

Nem engedjük, hogy ez legyen a jövő!

Pedagógusok Szakszervezete XL. Kongresszusa

Budapest, 2024. május 11. 

Előző hír
Következő hír

Nincsenek termékek a kosárban.

X