Az ETUCE és az EFEE nyilatkozata a 2024-es Európai Parlamenti választásokról

Az Európai Oktatási Szakszervezetek Bizottsága (ETUCE) és az Európai Oktatási Munkaadók Szövetsége (EFEE) közösen hangsúlyozzák a közelgő 2024. júniusi európai választások kiemelt jelentőségét. Ezek a választások olyan sarkalatos pillanatot jelentenek, amelyek nagymértékben alakítják az oktatás irányát Európa-szerte.

Az Európai Oktatási Szakszervezetek Bizottsága (ETUCE) 123 oktatási szakszervezetet képvisel, azaz több mint 11 millió tanárt és egyéb oktatásban dolgozót minden oktatási szinten Európa-szerte. Az ETUCE-t elismerték az oktatás európai szociális partnereként az EU-szintű oktatásban, valamint az ETUC, az Európai Szakszervezeti Konföderáció keretében európai szakszervezeti szövetségként. Az ETUCE továbbá az Oktatási Internacionálé (EI), a globális oktatási szakszervezet európai régióját képviseli. Az Európai Oktatási Munkaadók Szövetsége (EFEE) 2009-ben alakult szervezet, amely az európai oktatási szektor stratégiai és rendkívül változatos érdekeit képviseli. Az EFEE az összes oktatási szinten képviseli az oktatási munkaadókat, az óvodától kezdve az egyetemi oktatásig és a kutatásig. Továbbá tagjaik közé tartoznak különböző nemzeti szervezetek, például oktatási tanácsok és oktatási minisztériumok, szakképzési intézmények és egyetemek szövetségei, valamint helyi és regionális önkormányzati munkáltatói szervezetek. Az EFEE törekszik a változatos oktatási szektor teljes képviseletére, és az Európai Bizottság hivatalos európai szociális partnerként ismeri el.

Európát jelenleg súlyos pedagógushiány sújtja (lásd Oktatási és Képzési Monitor 2023). Ennek a kihívásnak a kezeléséhez szükség van a szakma fejlődésének figyelembevételére, illetve mind a pedagógus- mind a diákpopulációban zajló aktuális demográfiai változások, valamint más hatások, például társadalmi, gazdasági, digitális és környezeti átmenetek figyelembevételére is. Meg kell vizsgálnunk a munkakörülmények, a munkaidő-beosztások, a fizetési és nyugdíjrendszer javítását, a magas munkaterhelés, a munkával kapcsolatos stressz és a pszichoszociális kockázatok csökkentését. Ezenkívül a pedagógusszakma kialakítása során javítanunk kell a pedagógusok számára vonzó karrier- és előrelépési utakat vagy rugalmasabb hozzáférést .A fent említett tényezők menthetetlenül csökkentik a pedagógusszakma vonzerejét, és hiányokat idéznek elő. Ez hatással van az oktatás minőségére és befogadó képességére a fiatal európai állampolgárok és diákok számára az Európai Unió egész területén.

Az „Európai Szociális Jogok Pillére” és az „Európai Oktatási Térség 2025”, valamint a „Fenntartható Fejlődés Célok 2030” programok fényében a leendő Európai Parlamenti képviselőknek elsődleges feladatuknak kell tekinteniük az oktatás minőségének javítását és az egyenlő oktatáshoz való hozzáférést egész Európában. Ebben a kontextusban az ETUCE és az EFEE arra szólítja fel a leendő Európai Parlamenti képviselőket, hogy kezeljék ezeket a kihívásokat olyan kezdeményezések előmozdításával, amelyek az oktatási szakma vonzerejének növelésére és a pedagógusok társadalmi elismerésének elősegítésére irányulnak. Az oktatási munkahelyeken méltányos munkakörülményeket kell biztosítaniuk, miközben támogatják az egészségügyi és biztonsági szabványokkal kapcsolatos kezdeményezéseket. Az Európai Uniónak és tagállamainak szorosabb együttműködést kell kialakítaniuk és lényeges javulásokat kell elérniük a Bologna-követési folyamat és az európai felsőoktatási térség keretein belül. A kormányoknak hangsúlyozniuk kell az akadémiai szabadság védelmét, a tanítás elismerését a felsőoktatásban és a kutatás területén, valamint elő kell segíteniük a csere és az együttműködés környezetének kialakítását. Az ETUCE és az EFEE arra buzdítja a leendő európaiparlamenti képviselőket, hogy védelmezzék a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás elveit, amelyek a demokratikus részvétel alapkövei az oktatási politikák kialakításában. Ezeknek az elveknek a felbomlása veszélyezteti a demokratikus kormányzás integritását az oktatási szektorban, ennek határozottan ellen kell állniuk. Az oktatási szociális párbeszéd támogatása az EU tagállamaiban és a csatlakozásra váró országokban alapvető fontosságú, mivel elősegíti a szociális partnerek közötti együttműködést az oktatási politikák és gyakorlatok kialakításában. Az aktív társadalmi párbeszéd biztosításával a döntéshozatali folyamatokban elősegíti az inkluzivitást, az egyenlőséget és a döntéshozatal átláthatóságát, ezáltal javítja az oktatási rendszerek minőségét és relevanciáját.

Az EU gazdasági irányításának tervezett reformja veszélyezteti a tagállamok képességét az oktatásba való megfelelő befektetések megvalósítására, veszélyeztetve ezzel az oktatáshoz való univerzális hozzáférés alapvető elvét. Az ETUCE és az EFEE elvárja a leendő európai parlamenti képviselők határozott elkötelezettségét a magas minőségű oktatás védelme mellett a profitérdekek befolyása ellenében.

Ezzel párhuzamosan az ETUCE és az EFEE arra szólítja fel a leendő európai parlamenti képviselőket, hogy biztosítsák a hátrányos helyzetű gyermekek számára az oktatáshoz való hozzáférést, amely alapvető fontosságú a társadalmi összetartás, az egyenlőtlenségek csökkentése és minden tanuló képességeinek kibontakoztatása szempontjából. A minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításával, függetlenül nemtől, szexuális beállítottságtól, képességektől és oktatási igényektől, gazdasági helyzettől, etnikai származástól, nyelvtől, vallástól, migrációs és állampolgársági státusztól, az inkluzív oktatás elősegíti a sokféleséget, a toleranciát és a kölcsönös tiszteletet a társadalmon belül. Mindez segíti az állampolgárokat ellátni azokkal a, készségekkel, lehetőségekkel és tudással, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeresen járuljanak hozzá közösségeik fejlesztéséhez, ezáltal egy igazságosabb és inkluzívabb társadalmat építve mindenkinek. A jelent történelmi kontextusban vizsgálva, Európában különösen fontos az inkluzív és biztonságos tanulási és oktatási környezetek kialakítására összpontosítani, amelyek demokratikus békére, toleranciára és együttműködésre épülnek, és ahol az oktatás is a békés és inkluzív társadalmak építését szolgálja. A digitális és zöld átmenet demokratikus módon történő irányítása a társadalmi partnerek bevonása mellett, elengedhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy ezek a transzformációs folyamatok igazságosak, fenntarthatóak és mindenki számára előnyösek legyenek. Ez a részvételi megközelítés nemcsak fokozza az átmeneti erőfeszítések legitimitását és hatékonyságát, hanem elősegíti a társadalmi összetartást és ellenállóképességet a digitalizáció és a klímaváltozás által okozott komplex kihívásokkal szemben. Az ETUCE és az EFEE arra kéri a leendő Európa Parlamenti képviselőket, hogy mutassanak elkötelezettséget és határozott vezetést az oktatás, a szociális párbeszéd és a demokratikus kormányzás ügyének előmozdításában az európai kontinensen. Csak összehangolt és együttműködő erőfeszítések révén tudunk fényesebb és inkluzívabb jövőt kovácsolni mindannyiunk számára.

Előző hír
Következő hír

Nincsenek termékek a kosárban.

X