Kérdések és válaszok VII.

Kérdés
Részmunkaidőben foglalkoztatnak egy Szakképzési Centrumban.A jogállásváltással kapcsolatban kérdezem,hogy a végkielégítést milyen illetménnyel fogják kifizetni,ha a továbbfoglalkoztatást nem vállalom el?
Fizethetik-e a teljes illetményemmel?

Válasz
1.) A végkielégítés, és megjegyzem minden járandóság a részmunka időnek megfelelő illetmény számításával történik.
2.) Csak egy megoldás lehetne,ha a nyilatkozatra nyitva álló 15 nap lejárta előtt közös megegyezéssel módosítják a foglalkoztatás mértékét 100 %-ra.

Kérdés
Egy Szakgimnáziumának tanára vagyok.
Egy rövid tájékoztatással, a kétségeim megfogalmazásával és végül kéréssel fordulok a szakszervezet jogsegély szolgálatához.
A tájékoztatás: május 29-én átvehettük a jogviszony változással kapcsolatos dokumentumokat, a Tájékoztatót és a kétfajta Nyilatkozatot csatolom (beszkennelve), valamint a munkaszerződés ajánlatot (ezt nem mellékelem, mert nem releváns számomra).
Már a novemberi törvényalkotási folyamatot figyelve eldöntöttem, hogy nem fogok hozzájárulni a további munkavállaláshoz, és a folyamatos tájékozódásom, a törvények, jogszabályok tanulmányozása és a szakszervezet állásfoglalásai is megerősítettek a döntésemben, illetve abban, hogy a jogszerű eljárásban a nemmel nyilatkozó közalkalmazottnak végkielégítéssel kell megszüntetni a munkaviszonyát.
A kétségeim: A csatolt dokumentumokból is kiderül, hogy nem kaptunk olyan Nyilatkozatot, amelyben nemmel is lehet válaszolni. Az egyik egy elfogadó nyilatkozat, a másik pedig bizonyos fenntartásokat megfogalmazni engedő, azaz további egyeztetéseket lehetővé tevő nyilatkozat, de végső soron ez is igennel felel, ha aláírja valaki.
A Tájékoztatóban ugyan nagyon röviden beidézik a Kjt. megfelelő paragrafusát (annak megjelölése nélkül), de a szövegben elő sem fordul a végkielégítés szó. Első oldal negyedik bekezdés: “… az utolsó munkában töltött nappal sor kerül az elszámolásra és a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatos munkáltatói igazolások kiadására.”
Még a dokumentumok kiadása előtti telefonon történt kérdésemre, hogy mi történik, ha valaki nem vállalja a tovább- foglalkoztatást, a Centrum főigazgató helyettese azt a választ adta, hogy a Centrum jogászai dolgoznak, a megfelelő megoldáson Nem akarok paranoiásnak tűnni, de egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a nemmel nyilatkozóknak nem a Kjt. alapján megszabott eljárásra kell felkészülniük.
A kérdéseim:
1.) Szeretném megkérdezni, hogy a megfelelő jogászi tudással, tapasztalattal felvértezve milyen lehetőségeket láttok a jogszabály megkerülésére.
2.) Mivel 32 éves közalkalmazotti munkaviszonyom van (ebből 30 év a jelenlegi iskolában), úgy értelmeztem a jogszabályt, hogy 8 havi végkielégítés illet meg.
3.) jár-e az időarányos szabadság megváltás? Ez az esetemben 21 nap, ha jól számoltam, azaz egy teljes hónap.

Válasz
Hozzám írott levelében feltett kérdéseire az alábbiak szerint válaszolok.
1.) Nincs jelentősége a kétféle Nyilatkozat mintának, és annak sem, hogy a végkielégítést illetően a Tájékoztató félreérthető.
2.) A Tájékoztató – első oldalán- ugyanis éppen azt tartalmazza, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban nyilatkozhat, hogy:
Ø nem fogadja el a továbbfoglalkoztatást, illetve
Ø ha nem nyilatkozik a határidőn belül, akkor közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
Ez egyébként megfelel a Kjt.25/A.§ alábbi rendelkezéseinek:
(5) A közalkalmazott – a (7) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
3.) Amennyiben tehát, – mint írja – semmiképpen nem vállalja a
továbbfoglalkoztatást,akkor:
Ø ezt külön írásbeli Nyilatkozatban közölje a Munkáltatóval, és
Ø egyik megküldött Nyilatkozatot se írja alá,
Ø hivatkozzon a Kjt.25/A.§ (5) bekezdés idézett rendelkezésre, és a Tájékoztatóra.
4.)A Kjt.25/A.§ (6) bekezdése értelmében:
Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni:
Ø a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről,
Ø valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat – megfizetni.

Összegezve:

Ez jelenti a Tájékoztatóban az elszámolásra való utalás. A Munkáltatónak legkésőbb 2020.06.30. napján ki kell fizetni a végkielégítést, figyelemmel a Kjt. 37. § (2) és (4)-(6) bekezdésében írtakra 2020.évre járó hat havi időarányos és a korábbi évekről esetleg áthozott szabadság ki nem adott napjainak pénzbeli megváltását, végül ki kell adnia a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos igazolásokat. Nem igazán értem, hogy a Centrum jogászai milyen „megfelelő megoldáson” dolgoznak.

Nincsenek termékek a kosárban.

X