Felhívás

Az Országos Jelölő Bizottság tájékoztatója

Az OJB ezúton tájékoztatja a PSZ tagjait, hogy az országos tisztségekre az alábbi jelölések történtek:

Elnöki tisztségre: Csabalik Zsuzsanna
                               Totyik Tamás
Alelnöki tisztségre:  Csabalik Zsuzsanna
                                   Gosztonyi Gábor
                                   Tóth Tünde
Felügyelő Bizottságba:  Dr. Basa-Szabó Ernő Jánosné
                                          Csabalik Zsuzsanna
                                          Flaisik Krisztina
                                          Józsa László
                                          Lencse János
                                          Révész Istvánné

Etikai Bizottsági tagságra jelölés nem történt.
Az OJB megállapította, hogy valamennyi jelölés szabályos volt.

A jelöltek a jelölést elfogadták.

A jelöltek meghallgatása megtörtént, illetve folyamatban van.
Budapest, 2023. 04. 13.     Vámi István
                                                 OJB elnök

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Jelölő Bizottsága (OJB) 2023. április 3. éjfélig várja a jelöléseket a PSZ tagjaitól, helyi és területi szervezeteitől az alábbi országos tisztségekre:

1 fő elnök,

2 fő alelnök,

5 fő Felügyelő Bizottsági tag,

5 fő Etikai Bizottsági tag

A szabályos jelölés írásban történik, mely tartalmazza a jelölést tevő javaslatát, a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozatát, szakmai önéletrajzát, a jelölési felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát és végzettségét igazoló oklevelét, továbbá az elnök, alelnök tisztségre jelöltek motivációs levelét.  Az elnök, alelnök tisztségre jelölt esetében előnyt jelent a szakszervezeti vezetői gyakorlat.

A jelölést az OJB által megadott e-mail címre (jeloles@pedagogusok.hu), vagy postai úton a PSZ Országos Irodába Vámi István OJB elnöknek címezve kell küldeni (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.). Az e-mailben megküldött dokumentumokat legkésőbb a jelölt meghallgatásakor eredetiben az OJB részére át kell adni. Az OJB felhatalmazást kap, hogy az elnök, alelnökök és az Országos Felügyelő Bizottság tagjai díjazását a jelöltekkel közölje.

Az OJB a jelölési folyamat lezárása után a jelölteket meghallgatja. A meghallgatás időpontjáról a jelölési határidő lejárta után a jelölteket tájékoztatja.

Az OJB a kongresszust megelőzően legalább 30 nappal (2023. április 21-én) a jelöltek listáját nyilvánosságra hozza a PSZ weboldalán.  

Budapest, 2023. március 13.

Vámi István
OJB-elnök                                   

Nincsenek termékek a kosárban.

X