Hírek

A PSZ nyílt levele a települési önkormányzatok képviselő-testületeihez, polgármestereihez

A Pedagógusok Szakszervezete több alkalommal felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai tevékenység megszervezése veszélybe kerülhet annak következtében, hogy a feladatellátásban közreműködők javadalmazása eltérő szempontok és eltérő rendszer alapján történik.

A PSZ nyílt levele a települési önkormányzatok képviselő-testületeihez, polgármestereihez

1. A Pedagógusok Szakszervezete több alkalommal felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai tevékenység megszervezése veszélybe kerülhet annak következtében, hogy a feladatellátásban közreműködők javadalmazása eltérő szempontok és eltérő rendszer alapján történik. A köznevelés intézményeiben folyó nevelő és oktató munka ugyanis igényli az együttműködést, a közös cselekvést mindenki részéről, akik bármilyen munkakörben részt vesznek a feladat végrehajtásában.

2. 2015. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak mellett speciális szabályok, a pedagógus-életpálya megfelelően átalakított rendelkezései szerint díjazzák a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat, amennyiben pedagógus-szakképzettséggel rendelkeznek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény előírásai alapján kapnak díjazást mindazok, akik nem tartoznak az említett körbe. Így például a szakorvosok, a dajkák, az óvodatitkárok a közalkalmazotti illetményrendszer szerint részesülnek díjazásban. A köznevelés feladataiban azonban részt vesznek azok is, akik a működtetői kötelezettségek megvalósításában közreműködnek, mint például a kisegítő feladatokat ellátó személyzet. Ők a munka törvénykönyve alapján részesülnek díjazásban. Az eltérő juttatási rendszerek alapján az érintettek között a munkavégzést is akadályozó bérfeszültség alakult ki.

3. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága a köznevelésért felelős minisztériumban folytatott egyeztetés során megállapodásra jutott abban a kérdésben, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015-ben ötvenezer forint béren kívüli juttatást nyújt mindazoknak, akik nem tartoznak az életpálya-modell hatálya alá. Ez a megállapodás azonban nem terjed ki a települési önkormányzatok fenntartásában működő óvodákra, valamint az iskolai működtetői feladatok végrehajtásában közreműködőkre.

4. A Pedagógusok Szakszervezete azt kéri az óvodát fenntartó települési önkormányzatoktól – amennyiben erre még ez idáig nem került sor –, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az előző pontban található mértékben többletdíjazást biztosítanak mindazok részére, akik közreműködnek a településen működő óvodák, iskolák feladatainak a végrehajtásában, és nem részesülnek az életpályamodell szabályai szerinti díjazásban.

5. A Pedagógusok Szakszervezetének meggyőződése, hogy a negyedik pontban megfogalmazott kérelem teljesítése jelentős mértékben hozzájárul az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás zavartalan, magas színvonalú megszervezéséhez.

Budapest, 2015. június 9.

Pedagógusok Szakszervezete

Kapcsolódó dokumentum: