Hírek

A PSZ közleménye az e-portfólió feltöltésének elmulasztásáról

A Pedagógusok Szakszervezetének határozott álláspontja, hogy az OH által kiállított tanúsítványhoz hátrányos munkáltatói intézkedés, így a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése, visszaminősítés nem társulhat.

A PSZ közleménye  az e-portfólió feltöltésének elmulasztásáról

1. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §-ának (21) bekezdése alapján nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki 2013. szeptember 1-jétől számított tízedik tanév végéig eléri a reá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A törvénynek ez a rendelkezése azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az érintettek saját elhatározásuk alapján bekapcsolódjanak a minősítési eljárásba. Erre azonban senkit nem lehet kötelezni, ha az ismertetett feltétel fennáll.

2. 2014 második félévében vált ismertté a pedagógus minősítési eljárás lefolytatásával megbízott Oktatási Hivatalnak (OH) az az állásfoglalása, miszerint azoknak, akik bekerültek a minősítési tervbe, és a megadott határideig – 2014. november 30-ig – nem töltik fel portfóliójukat az informatikai támogató rendszerbe, jelentkezésük érvénytelen, és ismételt jelentkezés esetén az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százalékának megfelelő díjat – 70 050 forintot – kell befizetni.

3. A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozott az EMMI illetékes vezetőinél, az előző pontban ismertetett „állásfoglalás” ellen, rámutatva arra, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben ilyen rendelkezés nem található.

4. A Pedagógusok Szakszervezetének fellépése alapján – a konkrét szöveg előzetes egyeztetése nélkül – a Kormány módosította a rendeletet, kiegészítve azzal az előírással, hogy amennyiben a pedagógus a megadott határidőre nem tölti fel a portfólióját, az Oktatási Hivatal a minősítő bizottság kirendelése nélkül megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, és kiállítja erről a tanúsítványt. Ugyanakkor újabb harminc napos határidőt adott azok részére, akik 2014. november 30-áig nem töltötték fel a portfóliójukat. A rendelet hatályba lépése után az OH tájékoztatta az érintetteket a rendelet-módosításról.

5. 2015 júniusában az OH újabb tájékoztatást küldött ki azok részére, akik az ismételt határidőn belül sem töltötték fel portfóliójukat. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a minősítési eljárásuk sikertelen, és az eljárás megismétlésére legkorábban két év szakmai gyakorlat megszerzése után kerülhet sor, valamint arról is, hogy meg kell fizetniük a második pont szerint számított díjat.

6. A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet arra, hogy
- a kormányrendelet módosítása nem felel meg a tisztességes eljárás követelményeinek, mivel nem biztosít jogorvoslati lehetőséget arra az esetre, ha az érintett elmulasztja a portfólió feltöltését, és emiatt az OH sikertelennek nyilvánítja a minősítési eljárást, ezért minden érintett tagjának felajánlja a segítséget ahhoz, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon;
- a köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján mindazoknak, akik az 1. pontban foglaltak szerint „nyugdíjazás előtt állnak”, a minősítési eljárásban való részvétele nem kötelező.

A Pedagógusok Szakszervezetének határozott álláspontja, hogy az OH által kiállított tanúsítványhoz hátrányos munkáltatói intézkedés, így a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése, visszaminősítés nem társulhat. A Pedagógusok Szakszervezete abban az esetben is segítséget nyújt tagjainak, ha mindezek ellenére ilyen eset előfordulna.

Budapest, 2015. június 9.

Pedagógusok Szakszervezete