Hírek

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK FELHÍVÁSA AKCIÓKÉSZSÉG FELMÉRÉSÉRE

A Pedagógusok Szakszervezete aggódva tapasztalja, hogy a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, ügyviteli, karbantartó és más feladatot ellátó alkalmazottak egyre bizonytalanabbnak érzik sorsukat, egyre kilátástalanabbnak látják helyzetüket. Ennek legfontosabb oka, hogy remény sincs az oktatási rendszere átalakítása csaknem öt éve tartó folyamatának befejezésére. Az újabb és újabb ötletekből világosan kirajzolódik, hogy a hatalom nem kívánja feltárni valóságos szándékát, és nem kívánja tényleges szakmai vitára bocsátani elképzeléseit.

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK FELHÍVÁSA AKCIÓKÉSZSÉG FELMÉRÉSÉRE

I.

            A Pedagógusok Szakszervezete aggódva tapasztalja, hogy a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, ügyviteli, karbantartó és más feladatot ellátó alkalmazottak egyre bizonytalanabbnak érzik sorsukat, egyre kilátástalanabbnak látják helyzetüket. Ennek legfontosabb oka, hogy remény sincs az oktatási rendszer átalakítása csaknem öt éve tartó folyamatának befejezésére. Az újabb és újabb ötletekből világosan kirajzolódik, a hatalom nem kívánja feltárni valóságos szándékát, nem kívánja tényleges szakmai vitára bocsátani elképzeléseit.

            A Pedagógusok Szakszervezete aggódva tapasztalja, egyre rosszabb a hangulat a nevelési-oktatási intézményekben, egyre nehezebb fenntartani azt a légkört, amely nélkül nem képzelhető el a gyermekekkel, a tanulókkal való foglalkozás eredményes megszervezése. A teljesség igénye nélkül néhány olyan ok, amely miatt sokan érezhetik, betelt a pohár:

        - A Klik által fenntartott intézményekben az óraadó pedagógusok díjazása, a jubileumi jutalmak, a rendkívüli munkavégzésért járó óradíjak kifizetése sok esetben több hónapot „csúszik”.
        - Egyre romlanak a nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek. Sok esetben sem a működtető, sem a Klik nem gondoskodik a hiányok pótlásáról, a szükséges fejlesztések végrehajtásáról.
         - Egyre nő a pedagógusok munkaterhe, nő az adminisztráció. Szeptembertől újabb feladattal terhelte meg amúgy is túlterhelt kollégáinkat az intézményi önellenőrzés megszervezésének kötelezettsége.
         - Novemberben várhatóan a Nemzeti Pedagógus Kar közgyűlése elfogadja a Pedagógus Etikai Kódexet, amely előírásainak betartása kötelező lesz az önkormányzatoknál, a Klik-nél és a szakképzési centrumokban foglalkoztatott pedagógus számára. Így még kiszolgáltatottabbá válnak a pedagógusok.
         - Minden előzetes, nyilvános tervezés nélkül folytatódik tovább az intézményhálózat átszervezése. Megkezdték az iskolaközpontok létrehozásának előkészítését. Nyilvános, megvitatott koncepció hiányában feltételezni lehet, létrehozásának célja a kistelepüléseken lévő iskolák felső tagozatainak megszüntetése. Ez a megoldás együtt járhat több ezer álláshely megszüntetésével.
         - A szakképzés átalakítása a szükséges jogszabályok megszületése nélkül, a szakképzési centrumokba bevont iskolák helyzetének áttekintése, nyilvános koncepció elkészítése nélkül folyik. Nem zárható ki az intézmények összevonása, bezárása, kapacitásuk csökkentése. Ez a megoldás ugyancsak több ezer álláshely megszüntetéséhez vezethet.
         - Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban a pedagógus életpálya-modell hatálya alá nem tartózók 2016-os bérrendezését illetően holtpontra jutottak a Pedagógusok Szakszervezete által is támogatott tárgyalások. A Kormány nem kívánja rendezni az érintettek bérhelyzetét.
         - A Pedagógusok Szakszervezete mind a mai napig nem kapott választ arra a petícióra, amelyet 2014. november 22-én, a Magyar Közoktatás Napjára szervezett demonstráción résztvevők fogadtak el, és juttattak el a Magyar Köztársaság Elnökéhez, a Magyar Parlament Elnökéhez és a Magyar Kormány Miniszterelnökéhez.  

II.

            A Pedagógusok Szakszervezete elérkezettnek látja az időt arra, hogy a köznevelésben dolgozók megmutassák a hatalomnak, nem tűrnek tovább! Elég volt! A jövő a tét! Az oktatás nem a hatalomé!
            A Pedagógusok Szakszervezete azt szeretné, ha a köznevelésben dolgozók közösen lépnének fel a gyermekek, a tanulók, szüleik és saját érdekükben. 2016. januárjában ezért - ha a szükséges támogatást megkapja - utcai megmozdulást szervez. Megszervezéséhez kéri az alapszervezeti titkárok segítségét.

Kedves Kollégák!

            A januári demonstráció előkészítése érdekében kérem az alapszervezeti titkárokat, mérjék fel, intézményükből hányan vennének részt januárban a budapesti tüntetésen. A felmérés során szólítsanak meg minden intézményi dolgozót. Ismertessék a tüntetés okait és célját.

            Kérem, hogy a felmérést 2015. november 20-ig küldjék meg a PSZ illetékes járási titkárának.
            A járási titkárok a beérkezett felméréseket összesítve 2015. november 25-ig küldjék meg a PSZ illetékes megyei elnökének.
            A PSZ megyei elnökei a megyei összesítést 2015. november 30-ig juttassák el a PSZ Országos Irodája részére.

Budapest, 2015. november 4.

Üdvözlettel:

Galló Istvánné
PSZ elnök