Hírek

Horváth Péter úrnak, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

         A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 2015. november 14-én megtárgyalja a Kar etikai kódexét. A Pedagógusok Szakszervezetének álláspontja szerint a Pedagógus Etikai Kódexe ellentétes Magyarország Alaptörvényével. Az Alaptörvény T. cikk-e szerint általános kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg.
         A Nemzeti Pedagógus Kar nem rendelkezik jogalkotói hatáskörrel, ebből adódóan nem állapíthat meg általános kötelező magatartási szabályokat. A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe általános kötelező magatartási szabályokat tartalmaz, amelyeknek megszegése etikai vétségnek minősül.

Horváth Péter úrnak, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

         A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 2015. november 14-én megtárgyalja a Kar etikai kódexét. A Pedagógusok Szakszervezetének álláspontja szerint a Pedagógus Etikai Kódexe ellentétes Magyarország Alaptörvényével. Az Alaptörvény T. cikk-e szerint általános kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg.

        A Nemzeti Pedagógus Kar nem rendelkezik jogalkotói hatáskörrel, ebből adódóan nem állapíthat meg általános kötelező magatartási szabályokat. A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe általános kötelező magatartási szabályokat tartalmaz, amelyeknek megszegése etikai vétségnek minősül.

Tisztelt Elnök Úr!

        A Pedagógusok Szakszervezete az előzőekben ismertetett indokok alapján a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához fordult, kérve, semmisítse meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azon rendelkezéseit, amelyek alapján kiadásra kerülne a Pedagógus Etikai Kódexe.

        A Pedagógusok Szakszervezete nevében kérem, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a 2015. november 14-i küldöttgyűlésén a Kar etikai kódexét vegyék ki a napirendi pontok közül.

Budapest, 2015. november 4.

Üdvözlettel:

Galló Istvánné