Hírek

Az Országos Jelölő Bizottság felhívása

Az Országos Jelölő Bizottság felhívása

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Jelölő Bizottsága (OJB) ezúton hívja fel a PSZ tagjait, járási, megyei szervezeteit, tagozatait a PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁBA történő jelölésre.

A Pedagógusok Szakszervezete Felügyelőbizottsága a PSZ Alapszabálya értelmében 3-5 főből álló bizottság, melynek jelenleg 3 tagja van. Az Országos Vezetőség döntése alapján 2 személyt a kongresszusnak lehetősége lesz a testületbe választani.

Az Alapszabály 83.1 pontjában foglaltak szerint a felügyelőbizottság tagjainak a feladatkörnek megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük. A feladat- és hatáskört az Alapszabály 83.4 pontja tartalmazza.

„A felügyelőbizottsági tagok az Alapszabályban előírtak szerint a szakszervezetet érintő valamennyi törvényi előírás betartattatásában közreműködnek, ezért különösen szakmai (oktatáspolitikai, érdekvédelmi), pénzügyi és gazdasági ismeretekkel kell rendelkezniük. Ezért szükséges a felügyelőbizottságba olyan személyeket választani, akiknek a végzettsége, felkészültsége lefedi a szervezet, illetve a szervezeti egység működési területeit, és garanciát biztosítanak az adott szervezet jogszerű és szakszerű működéséhez.” (Választási Szabályzat 23. pontja)

Figyelembe véve a XXXII. Kongresszus kitűzött időpontját (2020. október 3.), a Választási Szabályzat előírásait, az OJB 2020. augusztus 19-ig várja a jelöléseket a megnevezett bizottságba a szükséges mellékletek csatolásával (a jelölő ajánlása, a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozata, szakmai önéletrajza, hatósági erkölcsi bizonyítványa) az OJB címére: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. Valamennyi dokumentumot e-mailben is meg kell küldeni
a jelolobizottsag@pedagogusok.hu címre.

A jelölést tartalmazó e-mail elküldésének, illetve a levél postára adásának határideje 2020. augusztus 19. 24 óra.

Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány nem érkezik meg a jelölés elküldésének időpontjáig, akkor megkérésének igazolását a feladószelvénnyel, ill. annak szkennelt változatával igazolni kell. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kézhezvétele után azt a jelölőnek azonnal meg kell küldeni postai úton és e-mailben az Országos Jelölő Bizottságnak, de legkésőbb a jelölt meghallgatásakor a bizottság rendelkezésére kell bocsájtani.

 Az OJB 2020. augusztus 24-szeptember 03. között hallgatja meg a jelölteket. Személyüket a PSZ honlapján hozza nyilvánosságra a jelölések lezárulta (2020. augusztus 19.) után.

Budapest, 2020. július 2. 

Vámi István
OJB elnök

A felhívás innen letölthető: Az OJB felhívása 2020-07-02