Hírek

Európai Oktatásügyi Szociális párbeszéd Bizottság - a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek egy új munkaprogramot fogadtak el.

Európai Oktatásügyi Szociális párbeszéd Bizottság   - a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek egy új  munkaprogramot fogadtak el.

Az ETUCE tagszervezeteinek küldöttei és az Oktatásügyi Munkáltatók Európai Szövetsége Brüsszelben találkoztak az Európai Oktatásügyi Szociális Párbeszéd Bizottság ülésén. Megtárgyalták a jövő évek tennivalóit és konkrét intézkedéseket és politikai prioritásokat fogadtak el, a multikulturalizmusról és a menekültek és migránsok beilleszkedéséről. 

A szociális párbeszéd olyan intézményes keret, amely magába foglalja a szociális partnereket, amelyek a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek hogy egyeztessenek a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekről.  Európai szinten az EU támogatja a szociális párbeszédet a gazdaság számos területén,  a munkavállalók érdekeit Az oktatásban a munkavállalói oldalt az ETUCE képviseli. Az Európai,Oktatásügyi Szociális Párbeszéd Bizottság (ESSDEE) a vegyes bizottságunk hivatalos döntéshozatali fóruma, tárgyalópartnerünk az Európai Oktatásügyi Munkáltatók szövetsége  (EFEE). Idén ülésünket december 2-án tartottuk.

A résztvevők megbeszélték, módosították és elfogadták a  szociális partnerek közös projektjeihez tartozó dokumentumokat :

  • Egy közös nyilatkozatot a multikulturalizmusról, a befogadó oktatásról és az EU alapértékeiről
  • Közös gyakorlati iránymutatásokat a migránsok és menekültek  tényleges befogadásáról az oktatásba és a fogadó ország szociális-gazdasági környezetébe  európai, országos és helyi szinten 
  • Egy minőségi keretjavaslatot, a migránsok és menekültek tényleges befogadásáról az oktatásba   

Az ETUCE és az EFEE tagjai áttekintették az ESSDEE  az utóbbi két évben végzett munkáját, majd megállapodtak azokról a témákról, eszközökről és kulcsfontosságú célkitűzésekről, amelyek a 2020-2021 munkaprogramját képezik. A közös munka során a szociális partnerek a következő időszakra az alábbi témákat fogadták el:  

  • Az oktatás minőség   
  • Az aktuális és várható  pedagógushiány ellen az EU-ban egy vonzó szakmával lehet fellépni
  • Az igazságosság, az egyenlőség és a befogadás 
  • A klímaváltozás   
  • A digitális változások   

A munkatervet a két tagszervezet titkársága véglegesíti az EFEE 10 éves évfordulójára, melyre az ESSDEE egyben gratulált is.