Hírek

A Pedagógusok Szakszervezete a Pedagógusjogok világnapján (október 5.) is határozottan kiáll a pedagógusok jogai mellett!

A Pedagógusok Szakszervezete a Pedagógusjogok világnapján (október 5.) is határozottan kiáll a pedagógusok jogai mellett!

A PSZ kiáll a pedagógusok jogaiért a világnapon és máskor is!

 

A Pedagógusok Szakszervezete a Pedagógusjogok világnapján (október 5.) is határozottan kiáll a pedagógusok jogai mellett.

Ezért kinyilvánítja a következőket:
 

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy nagyobb megbecsülést harcoljon ki a társadalomban, hiszen ő neveli-oktatja a jövő generációját!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy munkájával arányos fizetést kapjon!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy bére elérje a versenyszféra diplomásainak átlagbérét!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák!

A magyar pedagógust megilleti a nevelési és oktatási módszerek megválasztásának joga!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy képzése, továbbképzése ideje alatt felkészülhessen a tőle elvárt minőségi oktatásra!

A magyar pedagógusnak joga van arra, hogy (szakmai szervezetek, szakszervezetek révén) véleményezhesse a munkáját alapvetően meghatározó jogszabályokat!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy méltó körülmények között nevelje-oktassa a gyermekeket az óvodától a felsőoktatásig!

A magyar pedagógusnak is joga van véleménye szabad kinyilvánításához, ezt semmilyen munkaköri leírás nem korlátozhatja!

1994-ben az UNESCO október 5-ét jelölte ki a Pedagógusjogok világnapjának, emléket állítva annak az 1966-ban tartott kormányközi konferenciának, amely nagy lépést jelentett a tanároknak státuszuk meghatározása szempontjából.  Az UNESCO által összehívott párizsi konferencián az UNESCO az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetével közösen elfogadta azt az ajánlást, amely tartalmazza a tanárok jogait és felelősségét, továbbá nemzetközi sztenderdek kialakítását kezdeményezték a tanárképzésre, a pedagógusok továbbképzésére, a tanárok alkalmazására stb. A dokumentum ajánlásokat tartalmaz arra is, hogy a tanárokat be kell vonni az oktatást érintő döntések előkészítésébe a minőségi oktatás biztosításához.

Budapest, 2019. október 4.

 

Pedagógus világnap: fókuszban a fiatal pedagógusok és az oktatás jövője 

 

Az Oktatási Internacionálé közleménye a világnapra: azonnali beavatkozásra van szükség!

Óriási szükségünk van az új pedagógusokra világszerte. Azért is lényeges a pedagógus hivatás elismertetése, presztízsének növelése, hogy vonzóbb legyen a szakma a fiatalok számára, és hogy mindenki számára biztosítani tudjuk a minőségi, igazságos és befogadó oktatást.  

Az OI az október 5-én tartott világnapra kiadott egy közös nyilatkozatot  az UNESCO-val, az ILO-val és más partnerekkel: ebben a fiatalok számára aggasztónak tartja a pedagógusok státuszát, annak hatását a pályaválasztásra, a szakképzettek pályán való maradására. A közös nyilatkozatban a partnerek kiemelik: a Pedagógus világnapra a téma megválasztása önmagában egy felhívást jelent a kormányoknak, annak érdekében, hogy „ez a hivatás a fiatalok számára a legkedvezőbb pályaválasztások egyikévé váljon”.

A pedagógushiány ijesztő méreteket ölt  

Világszerte fiatalok ezrei hagyják el a pedagógusi pályát. A romló statisztikai adatok a pedagógushiány kezelésére sürgős beavatkozásra adnak okot. A világban 69 millió belépő pedagógusra lenne szükség ahhoz, hogy az „Oktatás 2030” projekt célkitűzéseit teljesítsük.  A szakképzett tanárok hiánya világszinten egyre súlyosabb, Afrika Szaharától délre eső országainak 70%-a tragikus pedagógushiánnyal küzd, ez a középfokú oktatás 90%-át érinti.

A pedagógusok lemorzsolódása is egyre nagyobb méreteket ölt a bizonytalan foglalkoztatás és a nagyon ritkán adódó továbbképzési lehetőségek miatt. Az anyagi források messze hiányosak a különleges oktatást igénylő, illetve fogyatékossággal élő gyermekek, valamint a migránsok és a társadalom peremére sodródottak számára.

Sürgős akciófelhívás 

A 2019-es világnap alkalmából David Edwards, az OI főtitkára azonnali beavatkozásra szólította fel a világ összes kormányát, a pedagógusok és az oktatásban dolgozók védelmét, státuszuk felértékelését követelve. Biztosítani kell a pedagógusok tisztességes bérét, a megfelelő munkakörülményeket, támogatni kell a fiatal pedagógusok beilleszkedését és a szakmai autonómiát. „A jövő kihívásainak csak megfelelő oktatással tudunk megfelelni, így elengedhetetlen, hogy a pedagógusok továbbra is szakmájuk mestereivé váljanak és előidézzék a változást” - mondta David Edwards.

Az Oktatási Internacionálé, az UNESCO, az UNICEF, az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) és az ILO közösen szervezte az idei Pedagógus világnap megünneplését. 

Az eredeti cikk angol nyelven itt érhető el:

https://www.ei-ie.org/en/detail/16473/world-teachers%e2%80%99-day-young-teachers-and-the-future-of-education-in-the-spotlight