Hírek

Felhívás jelölésre

Felhívás jelölésre

F E L H Í V Á S

 

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Jelölő Bizottsága ezúton hívja fel a PSZ tagjait, járási, megyei szervezeteit, tagozatait az Országos Felügyelő Bizottságba, Etikai Bizottságba való jelölésre.

Mint közismert, a XXIX. Kongresszus az országos tisztújítás során kevés számú jelölés miatt nem tudta a teljes létszámú Etikai Bizottságot, Felügyelő Bizottságot megválasztani, ezért a XXX. Kongresszuson pótválasztásra kerül sor.

Az OJB 2018. augusztus 15-ig várja a jelöléseket a megnevezett két bizottságba a Választási Szabályzatban megfogalmazott mellékletek csatolásával (a jelölő ajánlása, a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozata, szakmai önéletrajza, erkölcsi bizonyítványa). A jelölés érdekében elégséges, hogy a jelölő az ajánlást, a jelölést elfogadó nyilatkozat másolatát, a jelölt a szükséges eredeti iratok egy példányát küldje a megadott határidőre az OJB címére: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.

Felhívjuk a figyelmet az Alapszabály 87.1., 87.2. és 87.3 pontjaiban írt összeférhetetlenségi szabályokra

A jelölést tevő személyek, szervezetek jelölésüket írásban postai úton és e-mailben tehetik meg a jeloles@pedagogusok.hu címre. Az előírt határidőnek a postai feladás, illetve az e-mail elküldésének ideje számít. A hatosági erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolását a feladószelvénnyel, ill. annak szkennelt változatával igazolni kell.

Az OJB 2018. augusztus 16-30. között hallgatja meg a jelölteket. Személyüket a PSZ honlapján hozza nyilvánosságra.

 

Budapest, 2018. július 11.                                                                       

Vámi István

OJB elnök