Hírek

Neubauer Tamást választották meg a PSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete új elnökének

Neubauer Tamást választották meg a PSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete új elnökének

Neubauer Tamás 48 éves aktív pedagógus és családapa, három gyermek édesapja. Felesége szintén pedagógus.

Pedagógiai tanulmányait Győrben, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán kezdte. Először Pápán első osztályos tanítóként, majd Gyömörén testnevelőként tanított, ezalatt kosárlabda edzői végzettséget szerzett. Néhány év múltán újabb diplomát szerzett Szombathelyen, így számítástechnika szakos tanár lett. „A digitális forradalom, az egyre bővülő számítástechnikai eszközök tárháza fontos feladatot rótt ránk, tanárokra. Egyensúlyt kell teremtenünk gyermekeink nagyfokú eszközhasználata és kevésbé magas szintű digitális írástudása között. Ennek érdekében folyamatosan képzem magam, egyre több és több eszközt, programot és módszert alkalmazok munkám során. Küldetésként élem meg, hogy a felnövekvő nemzedékek számára szélesre tárjam az informatikában rejlő lehetőségek kapuját, az eszközök sokrétű alkalmazásával fejlesszem digitális kompetenciáikat - ezáltal ne csak játékra, hanem egyéb digitális tartalmak előállítására, azok használatára legyenek képesek” - írta bemutatkozásként az új elnök.

2015-ben újabb diplomát védett meg: sakkpedagógusként is dolgozik. „Az elmúlt öt év alatt gyermekeink mind egyéniben, mind csapatban kétszer jutottak el az országos döntőig, nagy örömünkre lányaink idén az országos döntő 6. helyén végeztek!”.

A PSZ-be 1998-ban lépett be, azóta is aktív tag. A Győr-Moson-Sopron megyei szervezet munkáját szeretné átalakítani. Tervei között a nyugodt párbeszéden alapuló eszmecsere kialakítása az elsődleges cél, de szeretné azt is, ha a pedagógusok mindennapi problémáira sokkal érzékenyebb szervezetté válna a PSZ. „Nagyon fontos cél, hogy nyissunk a fiatalok felé, hogy számukra is érthetővé tegyük a szakszervezet érdekérvényesítő szerepét. El kell tudnunk érni a tagokat és sok esetben közvetlenül tőlük szeretnék véleményeket kérni, hogy hallassák, hallathassák a hangjukat - ezáltal közelebb tudjuk vinni hozzájuk magát a szakszervezetet is.”