Hírek

A nyugdíjas pedagógusok nem kaphatnak állást szövetkezeten keresztül

A nyugdíjas pedagógusok nem kaphatnak állást szövetkezeten keresztül

Rövidesen megkezdheti működését a közérdekű nyugdíjas-szö­vetkezetek érdekképviseleti szerveze­te, nyugdíjas pedagógusokat azonban egyelőre nem közvetíthetnek ki - írta a Magyar Nemzet.

                                                                                    

A pedagó­gusok foglalkoztatása vitatott: a szövetkezeten keresztül vállalt iskolai munkával kapcsolatosan ugyanis egymásnak ellent­mondó információk láttak napvilágot. Heller Alajosné pedagógiai szakértő, a Baranya megyei Nyugodt Erő Közér­dekű Nyugdíjas-szövetkezet elnöke sze­rint hiába közve­títené ki a szövetkezet a tanárt az isko­lának, az nem szerződhet vele, mert az ágazati jogszabályok értelmében csak munkaviszonyban vagy közalkalmazot­ti státusban lehet pedagógusokat alkal­mazni. Vagyis az oktatónak közvetlenül kell szerződni az oktatási intézménynél, nem állhat közéjük a szövetkezet. Ugyanez igaz a heti legfeljebb tízórás megbízási szerződésekre is. A kifejezetten nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatására alakult szövetkezet a problémát már jelezte is a Klebelsberg Központnak, illetve a szakminisztériumnak is, de egyelőre nem találtak megnyugtató megoldást. Azaz nyugdíjas-szövetkezeten keresztül – a törvény módosításáig – nem tudnak tanári álláshoz jutni a pedagógusok.

 

https://mno.hu/gazdasag/alakuloban-a-nyugdijas-szovetkezetek-erdekvedelmi-szervezete-2431836