Hírek

A PSZ javaslatai a nyugdíj előtt álló pedagógusoknak

A PSZ javaslatai a nyugdíj előtt álló pedagógusoknak

Az alábbiakban olvashatják azt a közleményt, amelyet a Pedagógusok Szakszervezete adott ki a „nyugdíj előtt állók” Pedagógus II. fokozatba történő átsorolásáról.

                                                                                                      

 

A Pedagógusok Szakszervezete

közleménye

a „nyugdíj előtt állók” Pedagógus II. fokozatba történő átsorolásáról

 

 

1. A Pedagógusok Szakszervezetének leghatározottabb álláspontja, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek a 235/2016. (VIII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 39/K. §-a ellentétes a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (21) bekezdésével, ezért törvénysértő.

 

2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény hivatkozott rendelkezése szerint nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

 

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendelet rendelkezései nem zárták ki annak lehetőségét, hogy azok is bekapcsolódjanak a minősítési eljárásba, akik fel vannak mentve ez alól a kötelezettség alól. Számosan éltek ezzel a lehetőséggel, azok közül is, akik a köznevelésről szóló törvény hivatkozott rendelkezései alapján erre nem lettek volna kötelesek. Ez a jelentkezés – adott esetben az eljárásban való részvétel – nem változtat azon a tényen, hogy az érintett körbe tartozók a törvény erejénél fogva mentesültek a minősítési eljárásban való részvétel kötelezettsége alól. Így a mentesítés alá esőkkel szemben nincs helye semmilyen szankciónak, akkor sem, ha utóbb meggondolták magukat, illetve akkor sem, ha az eljárás nem zárult sikeresen. Legfeljebb az okozott költség megtérítését írhatja elő jogszabály.

 

4. Mindezek tükrében elfogadhatatlan, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendelet 39/K. §-a szerint a Pedagógus I. fokozatba besorolt, köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ez a rendelkezés egyébként a visszamenőleges szabályozás tilalmába is ütközik, mivel olyan szankciót vezet be, amelyre az érintettek nem készülhettek fel.

 

5. Miután a kormányrendeletnek ez az előírása nem veszi figyelembe, hogy a minősítési eljárás alól törvény erejénél fogva mentesülőknek nem kell megismételniük a „sikertelen” minősítési eljárást, és törvénytelenül kizárja azokat, akik saját elhatározásuk alapján többletkötelezettséget vállaltak, a Pedagógusok Szakszervezete azonnali tárgyalást kezdeményezett – a Pedagógusok Sztrájkbizottsága tagjaként – az oktatásért felelős államtitkárnál. Egyidejűleg eljárást kezdeményez az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, valamint az alapvető jogok biztosánál.

 

6. A Pedagógusok Szakszervezete azt javasolja az érintett pedagógusoknak, beadványban kezdeményezzék az Oktatási Hivatalnál a rájuk vonatkozó „sikertelen minősítési eljárás” megállapítására vonatkozó döntés felülvizsgálatát. Mindazok, akik bekerültek a minősítési tervbe, kérjék a törlésüket, jogszabályváltozásra hivatkozással. Mindazok, akinek a megismételt eljárásra kellene jelentkezniük, beadványban kezdeményezzék az eljárás felfüggesztését mindaddig, ameddig a kormányzati tárgyalások, illetőleg a megkezdett eljárások be nem fejeződnek.

 

7. A Pedagógusok Szakszervezete tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben 2017. január 1-jén nem történik meg a Pedagógus II. fokozatba történő átsorolásuk, munkaügyi vitát kell kezdeményezniük az illetékes tankerületi központ vezetőjénél. A Pedagógusok Szakszervezete tagjai részére segítséget nyújt a munkaügyi vita és a bírósági eljárás lefolytatásához. A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája minta-levelet tesz közzé a PSZ-honlapon (www.pedagogusok.hu), amely letölthető, és értelemszerű kitöltés után megküldhető a munkáltató részére.

 

Budapest, 2016. szeptember 16.

Pedagógusok Szakszervezete