Hírek

A sztrájkbizottsági követelések metamorfózisa

A sztrájkbizottsági követelések metamorfózisa

Az alábbiakban olvasható a Pedagógusok Sztrájkbizottságának közleménye arról a levélről, amelyet a köznevelésért felelős helyettes államtitkár írt iskolaigazgatóknak, pedagógusoknak:

                                                                                                                                                             

1. A Pedagógusok Szakszervezetének XXV. kongresszusa 2015 decemberében áttekintette a köznevelés helyzetét, és meghatározta azokat az aktuális feladatokat, amelyeket a Pedagógusok Sztrájkbizottsága keretei között szükségesnek tartott érvényesíteni a Kormány képviselőivel való tárgyalás során. A 25 pontban összefoglalt követeléseket a sztrájkbizottsági ülések napirendjére is tűzték. Ezeken a tárgyalásokon mindazokat a kérdéseket megvitatták, amelyek a helyettes államtitkári levélben megtalálhatóak.

 

A Kormány a Sztrájkbizottság által javasolt, megoldásra váró kérdéseket megtárgyaltatta a Köznevelési Kerekasztallal, és számos esetben azokat a javaslatokat hozták meg döntésként, amelyek lényegében elfogadásra kerültek a sztrájkbizottsági tárgyalásokon

 

2. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága kiemelkedő fontosságot tulajdonít annak a követelésnek, hogy a köznevelés terén folyó érdekegyeztetés törvényben meghatározott kereteket kapjon. Ilyen ígéretet kapott is egyébként a tárgyalásokon. Ennek teljesítésére nem került sor, és úgy tűnik, a Köznevelési Kerekasztal véleményét ebben a kérdésben a Kormány nem kérte ki. Ez pedig döntő fontosságú, hiszen a közoktatás rendszerének köznevelés rendszerévé történő átalakítása során elmaradtak az egyeztetések, annak ellenére, hogy a közoktatásról szóló törvény előírásai alapján – a többi között - az Országos Közoktatás-politikai Tanács, az Országos Köznevelési Tanács véleményét be kellett volna szerezni. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága nem kíván állást foglalni a Köznevelési Kerekasztal munkájáról. Annak tevékenységében azonban nem vesz részt, mivel funkciója, feladata, összetétele és delegálási rendje nem tisztázott.

 

3. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága korábban részletesen ismertette a Kormánnyal való tárgyalás „eredményeit”, illetőleg azt is, hogy a Kormány mely kérdésekben milyen álláspontot alakított ki, ezek közül melyeket teljesítette, illetve nem teljesítette. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága sajnálattal állapítja meg, hogy a Kormány a Pedagógusok Sztrájkbizottsága által meghirdetett egész napos országos sztrájk után csak szakértői szinten folytatta tovább az egyeztetést.

 

4. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága a helyettes államtitkári levélben foglaltakra nem kíván tételesen reagálni. Felhívja a figyelmet azonban arra, hogy a levélben foglaltak túlnyomó többsége nem több ígéretnél. Az elfogadott törvénymódosításban nem jelennek meg az állami intézményfenntartó központ átalakítására, a tanfelügyeleti rendszer átalakítására, a pedagógusok foglalkoztatására, a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatására vonatkozó rendelkezések. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága valóban nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer adjon lehetőséget a többlettudás, többletteljesítmény, többletmunka elismerésére. A leghatározottabban elutasította azonban azt a megoldást, amely végül bekerült a törvénybe: differenciálásra a 2017. évi – mindenkinek járó, a Kormány által megígért – illetményemelés összegének terhére kerülhet sor.

 

5. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a kormányzat újabb és újabb, végig nem tárgyalt, végig nem gondolt, nem egyeztetett ötletekkel áll elő a köznevelés rendszere újabb és újabb átalakításáról.

 

6. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága rámutat arra, hogy a köznevelés rendszere stabil működéséhez szükséges jogszabályi előfeltételek hiányoznak:

- 2016. június 23-áig nem jelent meg a 2016/17. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet. E nélkül pedig a szeptember 1-jén induló tanévet nem lehet megtervezni,

- 2016. június 23-áig nem jelentek meg az új típusú szakképző iskolák pedagógiai tevékenységének megtervezéséhez szükséges közismereti és szakképzési kerettantervek,

- az állami intézményfenntartás rendszerének átalakítására vonatkozó törvényi szintű szabályozás elmaradt, szorgalmi időben változtatják meg a fenntartói kört,

- belső szabályzatra „bízták” annak a kérdésnek a rendezését, hogy az iskolaigazgató milyen összeg utalványozására jogosult, illetve milyen összeg erejéig tehet javaslatot valamely kiadás teljesítésére. Az egyeztetéseken határozott ígéret hangzott el arra, hogy minden köznevelési intézmény ismerni fogja, milyen keret áll rendelkezésére tevékenységének megtervezéséhez.

 

7. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága követeli, hogy a Kormány térjen vissza a tárgyalóasztalhoz: tegyen eleget törvényi kötelezettségének! A Sztrájkbizottsággal való egyeztetés ugyanis nem mérlegelés kérdése, és nem helyettesíthető semmilyen más, a Kormány által egyoldalúan létrehozott fórummal.

 

Budapest, 2016. június 23.

Pedagógusok Sztrájkbizottsága

 

Galló Istvánné a közleményről nyilatkozott a Klub Rádió Reggeli Gyors műsorának 2016.06.24-én: