Hírek

Közlemény

Közlemény

A PSZ követeli, hogy halasszák el egy évvel a kerettantervek bevezetését a szakgimnáziumokban! Olvassa el a közleményt!

                                                                                                                     

 

A Pedagógusok Szakszervezetének

k ö z l e m é n y e

a szakgimnáziumi kerettantervek kiadásáról

 

 

A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy a szakgimnáziumi kerettantervek mind a mai napig nem jelentek meg a Magyar Közlönyben. A közismereti kerettantervek közigazgatási egyeztetése megkezdődött, de még nem fejeződött be. A szakképzési kerettantervek közigazgatási egyeztetése meg sem kezdődött.

 

            A közismereti kerettantervekből megállapítható, hogy a rendelkezésre álló időkeret jelentős részét az érettségi vizsgára felkészítő kilenc-tizenkettedik évfolyamon a szakképzés ismeretanyagának átadására kell fordítani. A szakgimnáziumok működését meghatározó törvényi rendelkezések szerint a szakgimnáziumoknak az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van. Ezeken a szakképzési évfolyamokon kell felkészíteni a tanulót az érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítésre. Ezért indokolt, hogy az érettségire felkészítő időszak tanítási óráit döntő mértékben a közismereti tananyag átadására fordítsák.

 

            A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy a szakgimnáziumokban ne jusson idő a földrajz, a kémia, a fizika, a biológia és az informatika tantárgyakra, és ennek következtében a tanulók - a gimnáziumba járó tanulókhoz képest - hátrányba kerüljenek a felsőfokú iskolai tanulmányokra történő felkészülésben.

 

A Pedagógusok Szakszervezete aggályosnak tartja, hogy a szakmai kerettantervek közigazgatási egyeztetése még meg sem kezdődött, s így a szakgimnáziumok valóságos tantárgyi struktúrája nem ismerhető meg.

 

A Pedagógusok Szakszervezete úgy ítéli meg, hogy a jogszabályok késői megjelenése miatt nincs elégséges idő ahhoz, hogy a szakképzésben az új követelményrendszer szerint induljon meg a felkészítés 2016. szeptember 1-jén.

 

A Pedagógusok Szakszervezete követeli, halasszák el egy évvel a kerettantervek bevezetését! Ez az idő ahhoz is szükséges, hogy széleskörű szakmai egyeztetések eredményeképpen alakítsák ki a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák tantárgystruktúráját.

 

Budapest, 2016. május 9.

Pedagógusok Szakszervezete

A témában Galló Istvánné, a PSZ elnöke nyilatkozott: