Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MATHEIDESZ MÁRIA MINŐSÉGI DÍJ (MMMD DÍJ) ELNYERÉSÉRE

Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése céljából. Az MMM Díjat kezelő kuratórium a minőségdíjat évente két külön kategóriában ítéli oda az idegen nyelvet oktató tanároknak, illetve a nyelvtanuló diákoknak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MATHEIDESZ MÁRIA MINŐSÉGI DÍJ (MMMD DÍJ) ELNYERÉSÉRE

Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése céljából. Az MMM Díjat kezelő kuratórium a minőségdíjat évente két külön kategóriában ítéli oda az idegen nyelvet oktató tanároknak, illetve a nyelvtanuló diákoknak. Az MMM Díj odaítéléséről háromtagú szakmai kuratórium dönt. A díj átadására a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett konferencia keretében évente kerül sor. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, és a két külön kategóriában kiosztandó díjak számáról.
A díj összege 2015-ben a tanár kategóriában nettó 250.000,- Ft, diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.
2015-ben a tíz legkiválóbb pályázatot benyújtó tanár számára biztosítják a konferencián való részvételt (útiköltség térítést is beleértve), melynek során külön műhelymunka keretében megoszthatják egymással tapasztalataikat, gondolataikat.

Az MMM Díj elnyerésének feltételei:

1. Tanárok számára

 • Aktív nyelvtanári tevékenység (munkaviszony, vállalkozói viszony), amelyet a munkaadó igazolásával kell bizonyítani.
 • A tevékenységközpontú és egyéni szükségletek szerinti nyelvoktatás gyakorlata: Kooperatív szemlélet - kooperatív technikák. A pályázó mutassa be, hogyan támogatja, követi a diákok tanulását az internet és az információ-technológiai eszközök alkalmazásával.  
 • A bemutatott gyakorlat további hasznosításának lehetőségei.

2. Diákok számára

 • A magyar oktatási rendszerben 9-12 osztályos tanulói jogviszony, amelyet az iskola hivatalos igazolásával kell bizonyítani.
 • A pályázó mutassa be, hogyan hasznosítja nyelvtanulása során az internet és az információ-technológiai eszközök nyújtotta lehetőségeket.
 • Korhatár: 14-20 év.

 

A pályázati anyag
A pályázó feladata mindkét kategóriában az, hogy meggyőzően és hitelesen mutassa be, hogy az általa sikeresnek ítélt gyakorlat az idegennyelv-tanulást eredményesen segítette.
A bemutatás módjára a következő megjelenítési formák elfogadottak:

 1. Pályázati adatlap (a felhívás melléklete, minden esetben kötelező)
 2. Szöveges leírás, maximum 4 oldal (minden esetben kötelező)
 3. Választható (nem kötelező) mellékletek:

Képek, fotók, film- és hanganyag, számítógépes megjelenítés, CD, DVD, online felület (link)

 1. Kötelezően csatolandó további dokumentumok:

Tanárok számára:

a.) nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata
b.) munkaviszonyt/vállalkozói viszonyt igazoló dokumentum másolata


Diákok számára:

 • Az iskola igazolása a tanulói jogviszonyról, mely tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét is.
 • A Pályázati adatlapot (1.) és a legfeljebb 4 oldalas szöveges ismertetőt (2.) magyar nyelven, három géppel írt, nyomtatott példányban kérjük benyújtani. A Pályázati adatlapot (1.) és a szöveges ismertetőt (2.) a postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük elküldeni a nyesze@t-online.hu, címre.
 • A választható mellékleteket (3.), valamint a kötelezően beadandó egyéb dokumentumokat (4.) egy példányban kérjük csatolni.

 

A pályázat beküldésének határideje: 2015. március 16. (postai bélyegző kelte)
Beküldés módja: postai úton (adatlap, leírás, mellékletek) és elektronikusan (adatlap, leírás)
Postázási cím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Bp. Kölcsey u. 1.

További információk:
http://www.nyelviskola.hu/mmm-dij---nyelvtanari-palyazat
http://www.nyelviskola.hu/mmm-dij---nyelvtanuloi-palyazat