Hírek

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szakmai VÉLEMÉNYE a mórahalmi esetről

Mindjárt az elején szeretném leszögezni, - egyetértek azokkal a véleménynyilvánítókkal -  akik a mórahalmi kormányablak felavatásán ( az óvodás gyermekek által előadott műsorszám szövegét) a legdurvább pártállami időkre emlékeztetőnek ítélték. Véleményem szerint az elhangzott szöveget gyermekekkel előadatni, elfogadhatatlan, megengedhetetlen sőt egyenesen szégyen, ami rendkívül rossz fényt vet az óvodákra és az óvodapedagógusokra is.

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szakmai VÉLEMÉNYE a mórahalmi esetről

Szakmai véleménynyilvánítás - Mórahalom  kapcsán….

Mindjárt az elején szeretném leszögezni, - egyetértek azokkal a véleménynyilvánítókkal -  akik a mórahalmi kormányablak felavatásán ( az óvodás gyermekek által előadott műsorszám szövegét) a legdurvább pártállami időkre emlékeztetőnek ítélték. Véleményem szerint az elhangzott szöveget gyermekekkel előadatni, elfogadhatatlan, megengedhetetlen sőt egyenesen szégyen, ami rendkívül rossz fényt vet az óvodákra és az óvodapedagógusokra is.

Megpróbálom röviden számba venni, hogyan juthattunk el idáig:

Szakmai oldalról közelítve elfogadhatatlannak tartom  a gyermekek ilyen jellegű szerepeltetését, különösen az önkormányzat képviselőjének azon nyilatkozatát megismerve, hogy az óvodások az említett településen rendszeresen szerepelnek helyi ünnepségeken és épületek avatásán. A felháborodás jogos a gyermekek szájába adott „betanított” műsor tartalmi silánysága, a gyermekek életkorának nem megfelelő nívótlan szöveg előadása miatt.

Tisztában vagyok azzal,hogy az óvoda kényszerhelyzetben, a fenntartó nyomásának eleget téve cselekszik  az ilyen esetekben - tehát nem feltételezem, hogy önként vállaltak fel ilyen feladatot kollégáink–  meg kell állapítanom ugyanakkor, hogy ezért  a szereplésért felelősség terheli az óvoda vezetőjét és pedagógusait is. Sajnos nem elég ez esetben a szülők beleegyezésére hivatkozni. Az óvoda a Köznevelési törvény értelmében szakmailag önálló: Lsd Köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezését: :

„2011. évi CXC. törvény 3§ -(9) A köznevelés rendszerének alapegységei a szakmai önállósággal rendelkező intézmények”

Ez azt  jelenti, hogy az óvoda a vonatkozó törvények és a helyi programban megfogalmazottak szerint köteles a 3-7 éves korú gyermekeket nevelni, napi életüket, tevékenységüket biztosítani. Ebbe pedig nem illeszthetők be az önkormányzati megrendelésre biztosított ünnepi fellépések. Tisztában vagyok azzal, hogy különösen vidéken ilyen lehetetlen elvárások folyamatosan megfogalmazódnak az óvodákkal szemben. Azt is tudom azonban, hogy az óvodák sem állnak a helyzet magaslatán. Megszokásból, félelemből, állásféltés miatt kiszolgálják az így keletkezett igényeket. Talán el sem gondolkodnak azon, hogy nekik a gyermekek igényeit, életkori sajátosságait és kiszolgáltatottságát ismerve megóvni, megvédeni kellene az óvodásokat az ilyen helyzetektől.

A mórahalmi szereplés egy olyan  szélsőséges helyzetet mutatott be ami egyenesen következik abból, hogy  köznevelés, közoktatás területén a szakmai vélemények kizárásával folyamatosan változnak a törvények, rendeletek,  amelyek nem csak a pedagógusokat, a gyermekeket is érintik. Korábban szabályozva voltak az óvodai ünnepek Pl. nem volt megengedett a „külső megrendelésre” szerveződő szereplés,  pláne nem az óvodai élettől idegen  - önkormányzati épület avatáson való részvétel. Maximum az idősek otthonában való szereplés volt elfogadott.

Nem volt mód arra, hogy művelődési házban gyermekeket megterhelő, „előadások” megtartására, évzáró vagy anyák napja alkalmából.  Az óvodáknak  a saját csoportokon belül a gyermek által ismert dalok, versek egyszerű előadására volt lehetőségük. A szabályozatlanság, a fenntartók beleszólási jogának folyamatos növekedése odáig vezetett, hogy ma már szakmai, pedagógiai ügyekben is külső  nyomás nehezedik az intézményekre. Ezek a torzulások a mórahalmi esetben csúcsosodtak ki, de ne higgyük, hogy az országban máshol nincsenek ilyenek.

Sajnos vannak, csak nem kapnak ilyen nagy nyilvánosságot.

Jó lenne, ha a szakma végre felismerné ennek a helyzetnek a  veszélyeit és kinyilvánítaná a  véleményét az eset kapcsán. Jó lenne végre valóban a gyermek érdekeit középpontba helyezve megvédeni a kisgyermeket és magunkat is. Helyes lenne  megismertetni és megértetni a szülőkkel és a fenntartókkal  is,  hogy az  ilyen túlkapások káros hatást jelentenek a kisgyermekek számára. Jó lenne végre a minőség szempontjait az óvodai nevelés középpontjába helyezni. A szakmai önállóság felelősséggel jár, amivel élni kellene a szakmának a kisgyermekek érdekében.

Ezt az írást vitaindítónak szánjuk!

Szeretném, ha az eset  kapcsán elmondanátok  a véleményeteket, hozzászólnátok a témához, írnátok arról, milyen kihívások közepedte végzitek napi munkátokat. (moe2010@freemail.hu)

Miskolc, 2015. március 30.

 Fábián Katalin
a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
     elnöke