Hírek

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történt egyeztetésről

2015. november 6-án a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általános elnökhelyettese áttekintette a Pedagógusok Sztrájkbizottsága és a Kormány között létrejött megállapodásból adódó feladatokat, és a következőket állapították meg:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történt egyeztetésről

A Pedagógusok Szakszervezetének

t á j é k o z t a t ó j a

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történt egyeztetésről

 

2015. november 6-án a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általános elnökhelyettese áttekintette a Pedagógusok Sztrájkbizottsága és a Kormány között létrejött megállapodásból adódó feladatokat, és a következőket állapították meg:

            1. Mindkét fél egyetért abban, hogy a köznevelés működését meghatározó döntések meghozatalában mind országos, mind területi, mind intézményi szinten nélkülözhetetlen az érdekképviseleti szervezetekkel való előzetes egyeztetés. Mindkét fél egyetért abban, hogy a döntések meghozatala és végrehajtása során a jogszabályokban és a felek által aláírt kollektív szerződésben foglaltakat maradéktalanul meg kell tartani, illetve megtartásukat meg kell követelni.

            2. A munkáltatói jogok gyakorlása során törekedni kell a leghatékonyabb munkaszervezésre. Nem fogadható el azonban a rendkívüli munkavégzés elrendelésére és nyilvántartására vonatkozó rendelkezések kijátszása, megszegése.

            3. A Monitoring Bizottság működtetése mindkét fél közös érdeke. Nélkülözhetetlen, hogy az intézményi szintű problémák megoldása elsődlegesen helyben, az intézményben történjen. Az intézményvezetők és a választott szakszervezeti tisztségviselők feladata, joga és kötelezettsége, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos vitás ügyeket helyben kíséreljék meg megoldani. Az intézményi szinten megoldatlan kérdések, ügyek járási szintű egyeztetés, szükség esetén megyei szintű egyeztetés keretei között kell, hogy megoldódjanak. Végső esetben kerülhet sor az országos szintű egyeztetés megszervezésére a Pedagógusok Szakszervezete alelnökének útján.

            4. Át kell tekintetni, és értékelni kell az elmúlt két év gyakorlatát, és ennek fényében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kollektív Szerződésének rendelkezéseit. A Kollektív Szerződés szabályozásának kiegészítése indokolt, annak egyértelmű meghatározására, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keretei között működő köznevelési intézményekben milyen béren kívüli juttatások, munkaruhák illetik meg az ott dolgozókat.

Budapest, 2015. november 11.

Pedagógusok Szakszervezete