Hírek

A NEFMI tájékoztatója a köznevelési törvény fokozatos hatályba lépésérõl

A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

A NEFMI tájékoztatója a köznevelési törvény fokozatos hatályba lépésérõl

Az új szabályozás hatályba lépéséig a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény adott kérdésre vonatkozó rendelkezései érvényesek.

A minisztérium tájékozatója a hatályba léptetés dátumairól csatoltan letölthetõ.

Kapcsolódó dokumentumok: