Hírek

A szakszervezetek közös demonstrációja május 1-én

Három szakszervezeti konföderáció (Autonómok, MSZOSZ, SZEF)közös és egyben rendkívüli demonstrációra hívja tagjait, munkavállalókat,nyugdíjasokat, tanulókat és családtagjaikat. A PSZ tagsága a PSZ székház elõtt gyülekezik (Városligeti fasor 10.). Követeléseink 12 pontban letölthetõek!

A szakszervezetek közös demonstrációja május 1-én

Három szakszervezeti konföderáció (Autonómok, MSZOSZ, SZEF) közös és egyben rendkívüli demonstrációra hívja tagjait, munkavállalókat,nyugdíjasokat, tanulókat és családtagjaikat, hogy közösen mondjuk ki:

A politika NINCS velünk!

CSAK EGYMÁSRA SZÁMÍTHATUNK!

 A MUNKAVÁLLALÓKMA MAGYARORSZÁGON KISZOLGÁLTATOTTAK, ÉSELKESEREDETTEK!

Elegünk van!

Itt az ideje, hogy a politika végre értünk és ne ellenük dolgozzon!

Gyülekezés:

9.00-10.00-ig 

MSZOSZ Városligeti fasor középsõ úttest (az MSZOSZ székház elõtt)

SZEF        Városligeti fasor, a szervizúton áll fel 10.00 óráig

ASZSZ      Benczúr utca

10.00 A menet indulása (útvonal: Dózsa György út – Hõsök tere – Kós Károly sétány)

A teljes menetoszlop beérkezése után demonstráció a Kós Károly sétányon felállított színpadnál.

A nagygyűlés végén a resztvevõk együtt bevonulnak a Majálisra, a rendezvény, az ott felállított májusfánál ér véget.

kb. 12.00 órától -  18.30-ig       MAJÁLIS

Színpad programja:

9.30-10.00                          Fúvós zenekar                                            

10.00-11.00                          Gyerekműsor – Szamóca színház                       

11.00-12.00                          Nagygyűlés felszólalásai alatt műsorszünet (szervezés alatt)

12.00-13.00                          (Térzene a színpadon)       

13.00-14.00                          Kaposvári operett (MEGAROX)

14.00-15.30                          Kontinentál zenekar

15.30-16.30                          Apostol                                                                   

16.30-18.30                          DJ. Dominique        

Magyarország kormánya ma nem a munkahelyek megõrzéséért harcol, hanem a munkavállalók ellen. Döntései nem segítik a bérbõl és fizetésbõl élõket, sokkal inkább azok alkalmazóit. A legrosszabb munkáltató pedig maga az állam, amely nem becsüli saját dolgozóit, mindazokat, akik az oktatástól a közszolgáltatásokig igyekeznek az egyre rosszabb körülmények között is elvégezni közérdekű feladataikat.

Mi, a magyar munkavállalók érdekképviseletei az alábbiakat követeljük Magyarország kormányától.

1. Kívánjuk a munka szabadságát, új Munka törvénykönyvet.

A Parlament olyan törvényeket alkosson, amelyek biztonságot, megélhetést, kiszámítható jövõt és foglalkoztatást garantálnak a dolgozóknak.

2. Valódi párbeszédet, felelõs, nyilvános törvényhozási munkát BudaPesten.

Elég volt a titkosan készült egyéni képviselõi indítványokban vagy salátatörvényekben elrejtett, senkivel nem egyeztetett, a munkavállalók milliót hátrányosan érintõ döntésekbõl!

3. Teljes körű, rendszeres konzultációt a szakszervezetekkel.

Egy kormány se tehesse meg, hogy legitim érdekképviseleteket kizárjon a konzultációkból. Elég a színlelt tárgyalásokból!

4. Törvény elõtti egyenlõséget: korlátozás nélküli sztrájkjogot.

A sztrájktörvény olyan módosítását akarjuk, ami minden munkavállalónak és szakszervezeteiknek biztosítja alkotmányos joguk tényleges gyakorlását, ha már más eszköz nem marad jogos érdekeik érvényesítésére.

5. Kívánjuk a közszolgálatban dolgozók elismerését, megbecsülését.

Legyen vége a közszférában dolgozók megfélemlítésének, belátható, megnyugtató, biztató életpályát az orvosoknak, pedagógusok, rendõröknek, a köz valamennyi dolgozójának.

6. Közös teherviselést, igazságos közterheket.

A tehetõseket segítõ egykulcsos adórendszer helyett igazságos közteherviselést és bérrendezést követelünk.

7. Úrbéri viszonyok megszüntetését, a szakszervezeti támogatás tervezhetõvé és átláthatóvá tételét.

Legyen vége annak, hogy elõre eldöntött milliárdos pályázatokkal jutalmazzák azokat, akik kiszolgálói a kormánynak.

8. Képviseletet egyenlõség alapján, az intézmények vezetésében kapjanak helyet a szakemberek.

Elég a hozzá nem értõ, gyakorlattal nem rendelkezõ, a szakma által nem támogatott intézményi vezetõkbõl.

9. Ifjúsági garanciát, piacképes szakképzést, nyitott oktatást.

Az állam adjon tanulási és elhelyezkedési ajánlatot a 25 év alatti munkanélkülieknek. Adják vissza a tanulás és a tanítás szabadságát.

10. Tisztességes és fenntartható nyugdíjrendszert.

Legyen fontos szempont a nyugdíj megállapításánál a végzett munka egészségkárosító jellege, a családi életet nehezítõ, többműszakos munkavégzés, a veszélyes munkakörülmények!

11. A szakszervezetek szabadon bocsátassanak, a pártpolitika engedje szabadon azokat.

Elítélünk minden olyan magatartást, amely az érdekképviseleteket kormányzati vagy pártkampányok szolgálatába akarja állítani. A szakszervezet nem eladó!

12. Uniót - összefogást.

Mindenkit, aki a céljainkkal egyetért, várunk sorainkba. Mondjunk együtt nemet a kevesek kiváltságait erõsítõ, a dolgozókat megnyomorító politikára!

Mellékelten a naggyűlés plakátjai és a rendezvény térképe!

Kapcsolódó dokumentumok: