Hírek

Szakszervezeti majális 2013

Képgaléria!

Szakszervezeti majális 2013

Három szakszervezeti konföderáció az Autonóm Szakszervezeti Szövetség (ASZSZ), a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) tartott közös demonstrációt és Majálist május 1-én a budapesti Városligetben.

A rséztvevõ szakszervezetek ismertették 12 pontból álló követeléseiket.

Májusi 12 pont

Mi, a magyar munkavállalók érdekképviseletei az alábbiakat követeljük Magyarország kormányától.

1. Kívánjuk a munka szabadságát, új Munka törvénykönyvet.
 A Parlament olyan törvényeket alkosson, amelyek biztonságot, megélhetést, kiszámítható jövõt és foglalkoztatást garantálnak a dolgozóknak.

2. Valódi párbeszédet, felelõs, nyilvános törvényhozási munkát BudaPesten.
 Elég volt a titkosan készült egyéni képviselõi indítványokban vagy salátatörvényekben elrejtett, senkivel nem egyeztetett, a munkavállalók milliót hátrányosan érintõ döntésekbõl!

3. Teljes körű, rendszeres konzultációt a szakszervezetekkel.
Egy kormány se tehesse meg, hogy legitim érdekképviseleteket kizárjon a konzultációkból. Elég a színlelt tárgyalásokból!

4. Törvény elõtti egyenlõséget: korlátozás nélküli sztrájkjogot.
 A sztrájktörvény olyan módosítását akarjuk, ami minden munkavállalónak és szakszervezeteiknek biztosítja alkotmányos joguk tényleges gyakorlását, ha már más eszköz nem marad jogos érdekeik érvényesítésére.

5. Kívánjuk a közszolgálatban dolgozók elismerését, megbecsülését.
 Legyen vége a közszférában dolgozók megfélemlítésének, belátható, megnyugtató, biztató életpályát az orvosoknak, pedagógusok, rendõröknek, a köz valamennyi dolgozójának.

6. Közös teherviselést, igazságos közterheket.
A tehetõseket segítõ egykulcsos adórendszer helyett igazságos közteherviselést és bérrendezést követelünk.

7. Úrbéri viszonyok megszüntetését, a szakszervezeti támogatás tervezhetõvé és átláthatóvá tételét.
 Legyen vége annak, hogy elõre eldöntött milliárdos pályázatokkal jutalmazzák azokat, akik kiszolgálói a kormánynak.

8. Képviseletet egyenlõség alapján, az intézmények vezetésében kapjanak helyet a szakemberek.
 Elég a hozzá nem értõ, gyakorlattal nem rendelkezõ, a szakma által nem támogatott intézményi vezetõkbõl.

9. Ifjúsági garanciát, piacképes szakképzést, nyitott oktatást.
 Az állam adjon tanulási és elhelyezkedési ajánlatot a 25 év alatti munkanélkülieknek. Adják vissza a tanulás és a tanítás szabadságát.

10. Tisztességes és fenntartható nyugdíjrendszert.
 Legyen fontos szempont a nyugdíj megállapításánál a végzett munka egészségkárosító jellege, a családi életet nehezítõ, több műszakos munkavégzés, a veszélyes munkakörülmények!

11. A szakszervezetek szabadon bocsátassanak, a pártpolitika engedje szabadon azokat.
 Elítélünk minden olyan magatartást, amely az érdekképviseleteket kormányzati vagy pártkampányok szolgálatába akarja állítani. A szakszervezet nem eladó!

12. Uniót - összefogást.
 Mindenkit, aki a céljainkkal egyetért, várunk sorainkba. Mondjunk együtt nemet a kevesek kiváltságait erõsítõ, a dolgozókat megnyomorító politikára!

 

A szónokok beszéltek a három konföderáció egyesülésérõl, összeolvadásáról is.

Tekintse meg képgalériánkat is!

Kapcsolódó galériák:

Majális 2013