Hírek

Együtt tüntettek a pedagógus szakszervezetek a pedagógus napon

Több ezer pedagógus tüntetett június 3-án az Emberi Erõforrások Minisztériuma elõtt. A demonstrálók a köznevelési és a szakképzési törvény hatályba lépésének elhalasztását, valódi egyeztetést és januártól érvényes béremelést követeltek. Letölthetõ a petíció szövege! Köszönjük a részvételt!

Együtt tüntettek a pedagógus szakszervezetek a pedagógus napon

A demonstrációt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ) és az Oktatási Vezetõk Szakszervezete (OKVSZ) szervezte. A tüntetést támogatásáról biztosította 24 magyar konföderáció, ágazati szakszervezet, levélben fejezte ki szolidaritását az Európai Szakszervezeti Szövetség pedagógus ágazati bizottsága, valamint számos európai pedagógus érdekképviselet, többek között ciprusiak, belgák, észtek, franciák, írek, lengyelek, spanyolok, svédek, szerbek, szlovénok, oroszok, örmények.

A tüntetõk a Jászai Mari térrõl fúvós zenekar felvezetésével vonultak a tárca épülete elé.

Az elsõként megszólaló Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke úgy fogalmazott, elfogyott a reményük, a hitük és a pénzük. Az értelmiségi lét helyett a megélhetésükért kell demonstrálniuk. Az érdekvédõ kiemelte: a köznevelési és a szakoktatási törvény bevezetése megalapozatlan, mert annak nincsenek meg a jogi feltételei. Hozzátette, cinikus, aki azt mondja, hogy a jelenlegi bérhelyzetet fenn lehet tartani, ugyanakkor attól tartanak, az életpályamodell bevezetéséhez szükséges pénzt a "pedagógustársadalom kannibalizmusa árán" kívánják elõteremteni. Ezután arra figyelmeztetett, hogy éppen a legrászorulóbb kisgyermekeknek nem fogják tudni azt a törõdést megadni, amire szükségük volna. Szerinte az államosítás nem javulást, hanem minõségi romlást hoz az oktatásba.

Az utána következõ szónok, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet elnöke arról beszélt, hogy az oktatás átalakításának egyik legnagyobb vesztese a szakképzés. Tóth József azt mondta, az új törvény visszarendezõdést jelent egy másik kor világába, hozzátéve, a kéz műveléséhez, a fej, az értelem, érzelem művelése is elengedhetetlen. Szerinte a törvények bevezetésével nem kerülhetõ el a létszámleépítés, az átalakítások legnagyobb vesztese pedig a szakképzés lehet, mert kiüresedhetnek a tanműhelyek, a szakképzésben tevékenykedõ oktatók pedig más pályát választhatnak. Kételyeit fejezte ki ugyanakkor, hogy a 17 évesen a szakképzésbõl kikerülõ tanulók el tudnak-e majd helyezkedni.

Nádori Lívia a szülõk, valamint a Hálózat a Tanszabadságért képviseletében a nyilvánosság erejének fontosságát hangsúlyozta, amelynek segítségével a tanárok megmenekülhetnek a "jogfosztástól".– „Fejet hajtok a pedagógusok fáradhatatlansága, munkája elõtt. De kedves pedagógusok! Álljatok a sarkatokra! Harcoljatok az iskoláitokért! Ne keressétek titokban a hatalom kegyeit! Ha csak szűk körben morgolódtok, azzal nem szolgáljátok a gyerekek érdekeit. Hangoztassátok véleményeteket szabadon! Tanuljunk együtt demokráciát a gyerekeinkkel, mostantól mi, iskolapolgárok legyünk a demokrácia letéteményesei!”

Somogyi László, az Oktatási Vezetõk Szakszervezetének elnöke felszólalásában arra helyezte a hangsúlyt, hogy az oktatásban dolgozók nem tudnak felkészülni az új jogszabályok életbelépésére, ezért szükséges lenne mind a köznevelés, mind a szakképzési törvény hatályba lépésének elhalasztására. Somogyi kiemelte: nem tudják, össze kell-e majd vonni osztályokat, illetve a tanárok kötelezõ óraszáma mennyi lesz, mert ezt a törvény nem szabályozza. Az iskolaigazgatóknak kell majd szembenézni azokkal a pedagógusokkal, akiket el kell bocsájtani, és azokkal is, akik maradnak, de egyre romló munkakörülmények között kell majd tevékenykedniük. Ezután emlékeztetett: a költségvetésnek egykulcsos adóra futotta, 500 milliárdos MOL részvényekre futotta, és sokmilliárdos stadionépítésre is futja. – Elég volt abból, hogy az oktatáson akarják a rossz gazdaságpolitikai döntéseket behajtani! – fejezte be beszédét, hozzátéve, hogy csak összefogással, a félelem leküzdésével lehet eredményeket elérni.

A felszólalások sorát a PSZ elnöke zárta. Galló Istvánné nem szeretné, ha hagyományt teremtenénk azzal, hogy minden Pedagógus Napon az oktatási államtitkárság elé kell vonulnunk. „Egyszer eljön az igazság pillanata, és mindenkinek el kell számolnia a tetteivel” – fogalmazott. Galló Istvánné elmondta, a súlyosan pedagógus és gyerekellenes törvények valódi egyeztetések nélkül születtek. A PSZ tavaly átadott petícióját válaszra sem méltatták az államtitkárságon. Hangsúlyozta, nem hagyjuk tönkretenni a magyar közoktatást. Mint mondta, "az egyeztetés nélküli törvények súlyosan pedagógus- és gyermekellenesek lettek". Az átalakítások következményei az egész társadalmat érinteni fogják. Szerinte, ha nem halasztják el a köznevelési és a szakképzésrõl szóló törvény bevezetését, azzal "jóvátehetetlen károkat okoznak".

A köznevelési törvény számos pontját "hiányosnak, zavarosnak" nevezte, amely nem szabályozza egyértelműen a közoktatás rendszerét. Megemlítette, hogy az iskolák üzemeltetése az önkormányzatokra hárul, miközben bevételeik egy részét elvonják tõlük. Az államosítás elõtt néhány hónappal még nem állt fel a megyei-járási intézményfenntartó hálózat. Az iskolák mindent éreznek, csak biztonságot nem – tette hozzá.

Rámutatott arra is: a közoktatási intézményfenntartás teljesen átalakul, a kormányhivatalok pedig dönthetnek majd az iskolák bezárásáról és a pedagógusok elbocsátásáról, amelybe azonban a szülõi munkaközösségeknek nem lesz beleszólásuk. - Az államosítás, a Nemzeti Alaptanterv mind csak eszköze annak a sátáni tervnek, hogy az állami ideológia mindenhol érvényesülhessen. Ki kell mondani, hogy az állam a hatalomhoz hű alattvalókat akar nevelni, olyanokat, akik nem kérdeznek, nem kételkednek, csak hisznek. A kialakuló rendszer határozza meg a gyerekek sorsát, ki mehet majd gimnáziumba, és kibõl lesz cseléd. Az oktatás nem csak a pedagógusokat, hanem mindenkit érintõ közügy.

A rendezvény végén Muity Mária, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének titkára felolvasta azt a kormánynak szóló, a követeléseiket tartalmazó petíciót, amelyet az öt szakszervezet képviselõi adtak át az oktatási államtitkárság két politikai tanácsadójának.

A petícióban egyebek között követelik, hogy a kormány kezdeményezze a köznevelésrõl szóló törvény és hozzá kapcsolódóan a szakképzésrõl szóló törvény bevezetésének egy évvel való elhalasztását, az ehhez szükséges törvénymódosításokat pedig haladéktalanul nyújtsa be az Országgyűlésnek.

Szerepel továbbá a dokumentumban, hogy a szakszervezetek közreműködésével a kormány tekintse át a foglalkoztatás szabályait és a pedagógus- életpályamodell rendelkezéseit, utóbbi bevezetése és a közalkalmazotti bértábla emelése pedig ne függjön létszámleépítésektõl és munkateher-növekedéstõl. Követelik ezenkívül a közszféra egészében a legalább 20 százalékos illetményemelést január 1-jétõl.

A petíció letölthetõ a lap alján!

Tisztelt Kollégák!

Kedves Tüntetõk!

A 2012. június 3-i tüntetésen való részvételt ezúton köszönjük minden kollégának, a konföderációknak, az ágazati szakszervezeteknek, a szakmai és civil szervezeteknek, a céljainkkal szimpatizálóknak, s azoknak is, akik személyesen nem tudtak részt venni, de a tüntetés támogatásáról, a velünk való szolidaritásról biztosítottak bennünket.

Budapest, 2012. június 4.

A tüntetést szervezõ bizottság nevében:

 Galló Istvánné

a PSZ elnöke

 Letölthetõ a hazai és külföldi támogató szervezetek listája is, valamint a Népszava című újság  ez alkalomra készített melléklete!

Kapcsolódó dokumentumok:

Kapcsolódó galériák: