Hírek

Sztrájkbizottságot alakítottak a szakszervezetek!

Október 19-én 4 közoktatásban működõ szakszervezet Sztrájkbizottságot hozott létre. Követeléseiket sajtótájékoztató keretében ismertették. A SZEF elnöke közleményben fejezte ki támogatását. Szolidáris velünk az MSZOSZ, a LIGA, a Magyar Szolidaritás Mozgalom és az SZDSZ. Országos közszolgálati sztrájk is lehet!

Sztrájkbizottságot alakítottak a szakszervezetek!

Sztrájkbizottságot alakítottak a közoktatásban működõ ágazati szakszervezetek - jelentette be az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) ülés utáni sajtótájékoztatón Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Közölte azt is: szerdán hivatalos levélben tájékoztatjuk Orbán Viktor miniszterelnököt a sztrájkbizottság megalakulásáról és egyben kérjük, hogy jelölje ki a kormány részérõl a tárgyalópartnert.

Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke ismertette a Sztrájkbizottság követeléseit: követeljük, hogy január elsejétõl a közalkalmazotti bértáblán 20 százalékos emelést hajtsanak végre, illetve függesszék fel a köznevelési törvény végrahajtását, az iskolák január elsejétõl tervezett állami átvételét. Követeljük továbbá, hogy függesszék fel a pedagógus-életpályamodell bevezetését, valamint azt is, hogy az országgyűlési képviselõk "hozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyek lehetõvé teszik a 2012/2013-as tanév nyugodt befejezését és a 2013/2014-es tanév nyugodt elkezdését".

Arra is felszólítjuk a kormányzatot, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyeket nem egyeztettek minden oldallal, "nem csak a hozzájuk közelálló szakmai szervezetekkel, (...) hanem hallgassák meg (...) azoknak a véleményét is, akiknek esetleg az általuk elõterjesztettel szemben ellenkezõ véleményük van" - fogalmazott Mendrey László.

A PDSZ elnöke felhívta a figyelmet: ahhoz, hogyaz akció célt érjen, "minden természetes szövetségesüket", az önkormányzatokat, iskolafenntartókat és a szülõket is megkeresik, hogy közösen álljanak ki a közoktatás érdekeiért.

Galló Istvánné hangsúlyozta: a sztrájkbizottság megalakulása a pedagógusokon kívül a gyerekekrõl és a szülõkrõl is szól, mert "a közoktatás átalakításának nemcsak a pedagógusok lesznek a szenvedõ alanyai, a következmények a gyerekeket és a szülõket is hátrányosan fogják érinteni".

A PSZ elnökének elmondta, hogy mindazokat a fenntartásokat, amelyeket a közoktatás átszervezésével kapcsolatban a szakszervezetek megfogalmaztak, alátámasztja Gloviczki Zoltán közoktatásért felelõs helyettes államtitkár lemondása is. Idézte a helyettes államtitkár egy napilapban megjelent nyilatkozatát, miszerint "az ország jelenlegi állapotában alázattal kell tudomásul vennie, hogy a köznevelési rendszer átalakításának financiális háttere, mely természetesen nem egyszerűen pedagógus-béremelést jelent, egyelõre nem áll rendelkezésre".

A sajtótájékoztatón Somogyi László, az Oktatási Vezetõk Szakszervezetének elnöke és Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet elnöke is megfogalmazta a közoktatás átalakításával kapcsolatos aggályait.

Kérdésre válaszolva Mendrey László elmondta: a törvény szerint Orbán Viktor öt napon belül köteles válaszolni hivatalos levelükre, és ki kell jelölnie a kormány képviselõit a tárgyalásokhoz, akivel hét alkalommal kell egyeztetni, ezen idõszak alatt pedig egyszer lehet figyelmeztetõ sztrájkot tartani. Mint mondta: ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor lehet megkezdeni a sztrájkot. A PDSZ elnöke reményét fejezte ki, hogy találnak olyan "értelmes megoldást", amivel elkerülik a sztrájkot.

A SZEF elnökének közleménye:

Folytatódik a hazug porhintés

A ma elhangzott három tagadó válasz egyértelműen jelzi, hogy a kormány érdekegyeztetési színjátéka továbbra is csak hazug porhintés. Mivel semmiféle eredmény sem született az OKÉT mai ülésén, a SZEF fontolóra veszi az országos közszolgálati sztrájk lehetõségét is.

A munkavállalói oldal végiggondolt, elõkészített szakmai javaslatokat, kérdéseket terjesztett elõ az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács mai ülésén, amelyek érintették a közszféra munkavállalóinak bérhelyzetét, foglalkoztatási biztonságát, jövõjét. A kormány tárgyaló delegációja érzékelhetõ megállapodási felhatalmazás nélkül valamennyi felvetésre a legegyszerűbb választ adta: nem. Nemet mondott a közszolgálati bértarifák emelési lehetõségére, nemet a létbiztonság növelésére és nemet válaszolt a kormány a közszolgálati elõmenetel garantálására is.

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma érti és támogatja a pedagógusok gyors döntését a sztrájkbizottság megalakításáról, amely kényszeríti a kormányzatot a tárgyalások folytatására. A közszolgálat munkavállalói elsõsorban dolgozni akarnak, nyugodt, értelmes munkát végezni tisztességes jövedelem ellenében. Abban az esetben azonban, ha a kormányzat továbbra elutasít minden ésszerű javítási javaslatot, akkor a SZEF megfontolja egy országos közszolgálati sztrájk lehetõségét is.

Varga László

SZEF elnök

K Ö Z L E M É N Y

A közoktatás minden társadalom alappillére, annak színvonala a jövõ minõségét határozza meg. Az oktatásban dolgozók felelõssége vitathatatlanul magas, megbecsülésük elemi érdeke mindannyiunknak – anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt. Amikor a közoktatás feladatának és intézményrendszerének átalakítását kívánja megváltoztatni egy kormányzat, elengedhetetlenül szükséges, hogy a kialakítási folyamatba bevonja az érintetteket is. Elfogadhatatlan, hogy ezt mellõzve, az évek óta folyamatosan emelkedõ terheket nem kompenzálva születnek meg a döntések.

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége szolidáris a pedagógustársadalommal és az õket, a magyar oktatásügyet képviselõ szakszervezetekkel. Mindenben támogatja szakmai törekvéseiket, hogy az oktatásügyben optimális, tisztes körülmények alakuljanak ki.

Budapest, 2012. október 17.

MSZOSZ

 Közlemény

A Magyar Szolidaritás Mozgalom szolidaritásáról biztosítja a magyar pedagógusokat.

Budapest, 2012. október 16. A közelmúltban a pedagógusokat több megaláztatás is érte. Az életpályamodell bevezetésének elmaradása, a béremelés elmaradása, Giró-Szász András pökhendi és inszinuációt tartalmazó kijelentése, a gyógypedagógusoknak adható egyetlen állami kitüntetés megszüntetése arra utal, hogy a magyar kormány semmire sem becsüli azokat a közalkalmazottakat, akik tanítják, oktatják gyermekeinket, akik naponta akár nyolc órán keresztül is vigyáznak rájuk, akik folyamatosan továbbképzik magukat, akik egyre több adminisztrációs feladatot kénytelenek magukra venni, akik adót fizetnek, s közben egyre bizonytalanabb körülmények között dolgoznak és élnek, és egyértelműen a társadalom elszegényedõ rétegéhez tartoznak.

Kívánjuk, hogy a pedagógus szakszervezetek tárgyalása dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkárral sikeresen végzõdjön. Kívánjuk, hogy a szakszervezetek kellõ asszertivitással tudjanak fellépni az általuk képviseltekért. Kívánjuk, hogy a pedagógusok a megígért idõben megkapják a béremelésüket, a körültekintõen kidolgozott életpályamodellt, és ne a választások elõtt dobják oda nekik lekenyerezés gyanánt.  Kívánjuk, hogy sikerüljön megakadályozni a munkateher-növekedést. Kívánjuk, hogy sikerüljön elhalasztani a közoktatás átalakítását.

Ha azonban mindezt nem sikerül elérni, támogatjuk a pedagógusok sztrájkját, és erre hívunk fel minden magyar állampolgárt. A pedagógusok megbecsülése emberi és társadalmi kérdés, mindenkit érint!

Tisztelettel és barátsággal,

Magyar Szolidaritás Mozgalom

  A LIGA szolidáris a pedagógusokkal

A LIGA Szakszervezetek szolidáris a pedagógusok követelésével, mivel elfogadhatatlannak tartja a Kormány által beígért béremelés elhalasztását.

Az intézkedés elmaradása a társadalmilag amúgy is kevéssé megbecsült pedagógusok körében óriási elkeseredettséget okoz, és demoralizálhatja a jövõ nemzedék felnevelésében oroszlánrészt vállaló munkavállalói kört.

Az egészségügyi ágazathoz hasonlóan a pedagógusok esetében is lehetõség lenne a tarthatatlan helyzet enyhítésére. A LIGA Szakszervezetek azt kéri a Kormánytól, hogy ne halassza el a béremelést, és ne a pedagógusok jövedelmének rovására takarékoskodjon.

Enélkül is elõteremthetõk a szükséges források: a konföderáció már régóta szorgalmazza az egykulcsos adórendszer újragondolását, többkulcsossá tételét, ezáltal pedig a magasabb jövedelemmel rendelkezõk megadóztatását.

A LIGA Szakszervezetek úgy látja, hogy a pedagógusok felkészültek az ellenállásra, így akár a sztrájk alkalmazására is. A konföderáció mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülhetõ legyen a konfliktus, és a beígért béremelést megkapják a pedagógusok. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a LIGA Szakszervezetek minden jogszerű eszközzel támogatja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének törekvéseit.

Támogatnunk kell a pedagógus-szakszervezeteket!

 A Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt mély aggodalommal figyeli a kormány katasztrófa-politikájának újabb elszenvedõit, a magyar pedagógustársadalmat.

A rezsim az iskolák újraállamosításával megfosztja a helyi közösségeket az intézmények irányítási jogától, közben felszámolja a tankönyvpiacot, központosítja a tananyagot, s abban meghamisítja a múltat.

Közoktatási rendszerünk elszakad az Európai Unió országaiban eredményesen alkalmazott sokszínű, tanszabadságot biztosító rendszerektõl és módszerektõl.

Nem feledhetjük, hogy az autokrácia gyermekeinkkel, unokáinkkal kapcsolatos egyetlen célja, hogy szabad polgárok helyett szótlan alattvalókat neveljen belõlük!

Ennek a rendszernek nincs szüksége a pedagógusokra sem, mint szabadon alkotó értelmiségiekre. Akik maradnak, vagy maradhatnak, a kétharmad napszámosai lesznek, s egyetlen feladatuk az marad, hogy szó nélkül végrehajtsák a központi akaratot.

A pedagógus-szakszervezetek tiltakozó hangját a felelõs államtitkár asszony a maga szokott pökhendi arroganciájával „felesleges zavarkeltésnek” minõsítette.

Minden tiszteletet megérdemelnek azok a pedagógusok, akik ezekben a rendkívül nehéz idõkben is kitartanak hivatásuk mellett, mi pedig nem hagyhatjuk magukra õket a hatalom gõgös akarnokaival szemben folytatott küzdelmükben.

Éppen ezért hisszük, hogy támogatnia kell minden szakszervezetnek és demokratikus ellenzéki pártnak a pedagógus-szakszervezetek követeléseit.

Hiszen ez a küzdelem már nem az iskolákban dolgozók érdekeirõl szól, hanem gyermekeink, unokáink, s mindannyiunk jövõjérõl.

2012. október 26.

Tarján András

országos ügyvivõ

 

A szakszervezetek sajtótájékoztatójáról tudósított többek között az Echo tv, az MTV, a Népszabadság (nol), a Magyar nemzet, Népszava, a stop.hu, a Hír24, az origo, a hvg, és az InfoRádió.