Hírek

Befejezõdött a SZEF VI. kongresszusa

Budapesten tartotta kongresszusát a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. A SZEF elnökévé ismét Varga Lászlót, egyik alelnökévé Galló Istvánnét választották. A SZEF honlapja nyomán.

Befejezõdött a SZEF VI. kongresszusa

Az ügyrendi kérdések elfogadása után, az elõzõ kongresszus óta eltelt idõszakot értékelése következett. A beszámolóhoz, a „2007 - 2011 közötti érdekképviseleti munkáról" című dokumentumhoz Varga László, SZEF elnök és Borhi Károlyné a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság (PEB) fűzött szóbeli kiegészítést. A kiegészítésben, bár az elmúlt 4 évvel foglalkozott, túlsúlyba kerültek az elmúlt egy év eseményei. Elhangzott, hogy ilyen rendkívüli helyzetben még nem volt a SZEF. A munkavállalói érdekvédelem és a szakszervezetek is nagyon nehéz helyzetben vannak. A Kormány egyáltalán nem tekinti partnernek a szakszervezeteket, megszünteti a szociális párbeszéd eddigi intézményeit, az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot, és a szakszervezetek által is alapított Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány átalakítására, megszüntetésére készül, ami a SZEF szerint elfogadhatatlan és alkotmányellenes. A hozzászólók valamennyien egyetértettek abban, hogy minden területen rendkívül feszült a helyzet.

A kongresszus döntött arról, hogy támogatja a konföderáció vezetését, és nem fogadja el, hogy az MNÜA vagyona állami kézbe kerüljön.

Szintén döntés született arról, hogy a SZEF részt vesz a június 16-ra szervezett országos autós demonstrációban. (Ugyanezen a napon a vegyipari dolgozók (VDSZ) sétálva demonstrál Budapesten.) Így a SZEF megkezdi a demonstrációs elõkészületeket. A késõbbiekben várhatóak a részletek a demonstrációval kapcsolatban. (a tervezett demonstrációról:

http://www.szakszervezetek.hu/index.php/hirek/2842-szekely-tamas-szakszervezeti-megmozdulasok-lesznek-juniusban )

Ezek után a beszámolót a küldöttek egyhangúan elfogadták.

Ezek után általános tisztújítás történt. A kongresszus nagy többséggel újraválasztotta a SZEF elnökévé Varga Lászlót.

A SZEF alelnökeit is újraválasztották: dr. Bárdos Juditot, Fehér Józsefet, Galló Istvánnét és Lázár Andrást.

A tanácskozás második ülésnapján Varga László elnök nyitóbeszédében elmondta, a SZEF legnehezebb 4 éve van mögöttünk, sõt nagy valószínűség szerint még nehezebb 4 év áll elõttünk.

A kormány képviseletében megjelent Rétvári Bencének címezve kiemelte, hogy a SZEF eddig sem volt könnyű tárgyalásokhoz szokva, de a kemény és kompromisszumkeresõ tárgyalásokhoz és ahhoz, hogy egyáltalán volt tárgyalás igen. Az szakszervezeti akciók egyetlen célja az volt, hogy visszakerüljünk a tárgyalóasztalhoz és megegyezzünk.

A külföldi partnerszakszervezetek képviseltében megjelent vendégek is felszólaltak.

Elsõként Werner Thum, a FERPA Irányító Bizottságának tagja szólalt fel. Véleménye szerint az életszínvonal növelése közös feladatunk, amelyhez pedig küzdenünk kell: „Ha küzdesz, lehet hogy veszíthetsz. Viszont ha nem küzdesz, már veszítettél is."

Vladimir Savchenko, Oroszország Állami és Közszolgálati Intézményeinek Szakszervezeti Szövetségének elnöke 1 milliós tagsága nevében köszöntötte a küldötteket és gratulált az újraválasztott vezetõknek.

Nick Sigler, a UNISON nemzetközi osztályvezetõje a brit közszolgálati dolgozók nevében köszöntötte a Kongresszust. Felszólított, hogy ne féljünk az érdekvédelmi harcoktól, hiszen a szakszervezeteket ezért hozták létre, s felajánlotta a britek együttműködését ebben a harcban.

Dr. Szabó Endre, a SZEF presidens emeritus címének birtokosa is felszólalt a tanácskozáson. Véleménye szerint a kormány kötelessége, mint munkáltató egyértelmű a közszféra munkavállalóival szemben. A SZEF mindig is megegyezésre törekedett, de ehhez működõ érdekegyeztetés, működõ OÉT szükséges.

Herczog László, volt munkaügyi és szociális miniszter felszólalásában az érdekegyeztetés aktuális problémáira hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy míg a kormány az OÉT, a GSZT és a GEF összevonásánál a párhuzamosságra hivatkozik, addig errõl, különösen az OÉT és a GSZT esetében nem beszélhetünk. Hiszen míg az OÉT tagjainak szigorú kritériumoknak kell megfelelni, addig a GSZT-ben meghívásos alapon vesznek részt a szervezetek, s míg az OÉT kötelezõ témákat vitat meg és operatív jogszabály-egyeztetõ fórumként működik, addig a GSZT puhább, átfogó stratégiai kérdésekben fogalmaz meg javaslatokat. Véleménye szerint az érdekegyeztetés megfelelõ működtetése nem csak a szakszervezeteknek, hanem az egész országnak fontos.

Borsik János, az Autonómok elnöke kiemelte: a párbeszéd, a másik fél meghallgatása és megbecsülése fontos keresztény alapérték. Beszélt a jelenlegi konfliktusos helyzetrõl és kiemelte, hogy a 2/3-os túlhatalom - ha nem próbálja bevonni a munkába a az 1/3-ot - veszélyezteti a társadalmi igazságosságot, amely pedig egy erõs országhoz elengedhetetlen.

Dr. Kuti László, az ÉSZT elnöke beszédében elmondta, hogy a jövõt most kell megalapozni, az eddig együtt, de mégis külön - külön működõ SZEF-ÉSZT Unió tevékenységét meg kell erõsíteni, s be kellene vonni az együttműködésbe a többi konföderációt is.

Pataky Péter elmondta, a jelenlegi kormány levelezõ tagozattá degradálta a társadalmi párbeszédet, mi viszont nappalira felvételiztünk. Az MSZOSZ elnöke is az együttműködés fontosságára helyezte a hangsúlyt. A cselekvés ideje van, konkrét lépésekre van szükség, amelyet a közös érdekeink és értékeink mentén, partnerségben tudunk megvalósítani.

Ezt követõen a program vitájára került sor, melyet a küldöttek egyhangúan elfogadtak.