Hírek

A PSZ az alkotmányozási folyamatról

A PSZ az alkotmányozási folyamatról

Dr. Lázár János úrnak

az Országgyűlés FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség

frakciójának vezetõje

 

Budapest

Tisztelt Frakcióvezetõ Úr!

A Pedagógusok Szakszervezetének nevében - közel 50 000 pedagógus képviseletében - tiktakozásomat fejezem ki amiatt, hogy az Országgyűlés úgy kezdte meg a T/2627. számon benyújtott, Magyarország Alaptörvénye elnevezést viselõ törvényjavaslat megtárgyalását, hogy annak sem a megfelelõ színvonalú szakmai elõkészítésére, sem a társadalmi párbeszéd keretében történõ megvitatására nem került sor. A Pedagógusok Szakszervezete meg van gyõzõdve arról, hogy a magyar jogrendszer, az állami berendezkedés kereteit meghatározó új törvény nem készíthetõ el anélkül, hogy a kodifikációs munkálatokat nem elõzi meg a mai államberendezkedés egyes részei működésének, működési zavarainak részletes elemzése, értékelése. Ezért a benyújtott változtatási szándékoknak nincs hiteles szakmai megalapozottsága. Számos alternatív lehetõség is megfogalmazásra került, mint például a kétkamarás Parlament, amelynek elfogadása, illetve elvetése csak érvek, ellenérvek mérlegelése alapján lehet hiteles. Hasonló módon nem lehet alátámasztani a benyújtott javaslatban található megoldások indokoltságát, szükségességét, mivel sem mellette, sem ellene nincsenek hiteles szakmai álláspontok. Ezért nem tekinthetõ hitelesnek az Alkotmány elnevezés felcserélése Alaptörvényre, a Magyar Köztársaság felcserélése Magyarországra, a megyék átnevezése vármegyére. Nincsenek ésszerű indokok a mai államberendezkedést érintõ változtatásokra, sem az Alkotmánybíróság jogkörének megváltoztatására, sem az országgyűlési biztosi intézmény átalakítására stb.

Tisztelt Frakcióvezetõ Úr!

A Pedagógusok Szakszervezete nem tudja támogatni a benyújtott törvényjavaslatot, mivel azt nem tartja alkalmasnak a magyar jogrendszer, a magyar állami berendezkedés kereteinek az újraszabályozásához. Sajnálatosnak tartja, hogy nemcsak a szakmai elõkészítés maradt el, hanem a társadalmi párbeszéd, a választói vélemények tényleges megismerése is. Érthetetlen, hogy a választók részére megküldött adatlap miért nem adott lehetõséget véleménynyilvánításra olyan kérdésben, amelyek közismerten közérdeklõdésre tartanak számot, mint például az ország elnevezésének megváltoztatása, a határon túliak szavazati joga, a megyék átnevezése, az Alkotmánybíróság jogkörének megváltoztatása, az országgyűlési biztosok rendszerének átalakítása, az állampolgári jogok - igaz, kivételes helyzetekben - szinte teljes körű korlátozásának lehetõsége. A Pedagógusok Szakszervezete ezért elengedhetetlennek tartja, hogy ezekben az alapvetõ kérdésekben, az „Alaptörvény" hatályba lépése elõtt, népszavazás útján megkérdezzék a választókat.

Tisztelt Frakcióvezetõ Úr!

A Pedagógusok Szakszervezete már több alkalommal megküldte Önnek a javaslatait a készülõ Alkotmánnyal összefüggésben. Tette ezt annak ellenére, hogy fenntartásait minden esetben jelezte. Ezért fenntartásait továbbra is közölve, a benyújtott törvényjavaslathoz is elkészítette észrevételeit, javaslatait, annak reményében, hogy azok támogatásra találnak.

Tisztelt Frakcióvezetõ Úr!

A Pedagógusok Szakszervezetének meggyõzõdése, hogy javaslataival a közérdeket szolgálja, ezért kezdeményezi, hogy azok kerüljenek módosító indítvány formájában az Országgyűlés elé megvitatás és elfogadás céljából.

Budapest, 2011. március 22.

Üdvözlettel:

Galló Istvánné