Hírek

A PSZ nyílt levele az országgyűlési képviselõkhöz

A PSZ nyílt levele az országgyűlési képviselõkhöz

A Pedagógusok Szakszervezete - annak ellenére, hogy elkészítette és közzétette állásfoglalását az Országgyűlés alkotmányozó tevékenységével kapcsolatosan - szükségesnek tartja a nyilvánosság bevonásával felhívni az országgyűlési képviselõk figyelmét arra, hogy az egymás közti vita nem pótolja a társadalmi párbeszédet.

A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti, hogy a listás szavazáson kapott 2 706 292 támogató szavazat nem ad felhatalmazást a Magyar Köztársaság elnevezésének megváltoztatására, az ország alkotmányos berendezkedésének, választási rendszerének gyökeres átalakítására.

A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy még a társadalmi egyeztetést „pótló" kérdõívek sem nyújtottak lehetõséget arra, hogy a választók véleményt mondjanak ezekrõl a kérdésekrõl.

A Pedagógusok Szakszervezete több mint ötvenezer tagjának képviseletében követeli, hogy az Országgyűlés továbbra is biztosítsa az országgyűlési biztosi rendszer változatlan formában való továbbműködését, az Alkotmánybírósághoz fordulás jogát.

A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti, alapvetõ szakszervezeti jognak tartja az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetõségét.

A Pedagógusok Szakszervezete felszólítja az országgyűlési képviselõket, hogy módosító indítvány benyújtásával és elfogadásával

- állítsák helyre az országgyűlési biztosi rendszer működését meghatározó rendelkezéseket,

- biztosítsák az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetõségét,

- tegyék lehetõvé a népszavazást az ország elnevezésének megváltoztatásával, az ország alkotmányos berendezkedésének, választási rendszerének gyökeres átalakításával kapcsolatos kérdésekben.

A Pedagógusok Szakszervezete kéri, hogy azok, akik a nyílt levélben foglaltakkal egyetértenek, az Európai Szakszervezeti Szövetség és a hat magyar szakszervezeti konföderáció által szervezett, 2011. április 9-ei demonstráción és a Magyar Demokratikus Charta által szervezett április 16-ai megmozdulásán való részvételükkel fejezzék ki támogatásukat.

Budapest, 2011. március 29.

Pedagógusok Szakszervezete