Hírek

TÜNTETÉS A KÖZSZOLGÁLATOKÉRT DECEMBER 3-ÁN!

TÜNTETÉS A KÖZSZOLGÁLATOKÉRT DECEMBER 3-ÁN!

Az OKÉT szakszervezeti oldala

2011. december 3-án NEMZETI KÖZSZOLGÁLATMENTÕ AKCIÓ

néven tüntetést szervez.

Gyülekezés: 10:45, Kossuth tér- Akadémia utca sarka, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elõtti területen

A vonulás útvonalaKossuth tér - Vértanúk tere - Nádor utca - József Attila utca - Széchenyi tér

Nagygyűlés: 12 óra, Széchenyi tér (régi Roosevelt tér), a Magyar Tudományos Akadémia elõtti parkolóban

A nagygyűlés befejezésének várható idõpontja: 14 óra

 

A buszokkal történõ parkoláshoz a pesti alsó rakpartot ajánljuk.

A rendezvény tervezett programja, idõbeosztása:

10.45 - 11.15 - gyülekezés

11.30 - 12.00 - vonulás

12.00 - 13.00 - demonstráció, beszédek

13.00 - 14.00 - levonulás

MINDENKIT VÁRUNK, AKI FONTOSNAK ÉRZI A HAZAI KÖZSZOLGÁLATOK MÛKÖDÉSÉT!

EGYÜTT ERÕSEK VAGYUNK!

A tüntetés plakátjai, követeléseink, az ETUCE, a francia SNES és a lengyel SOLIDARNOSC szolidaritási nyilatkozatai letölthetõek a lap alján!

A tüntetés hivatalos felhívása:

 

FELHÍVÁS CSATLAKOZÁSRA, TEVÉKENY RÉSZVÉTELRE!

Magyarországon minden egyes nap megdöbbentõ hírekkel, és durván közösségellenes kormányzati intézkedésekkel szembesülünk.

Az intézmény-bezárások és szervezeti összevonások dilettáns és átgondolatlan módon történnek. Folytatódik az embertelenül és érzéketlen módon véghezvitt létszámleépítés, a politikailag motivált elbocsátási hullám.

Az illetményrendszerek befagyasztása és a reáljövedelmek drasztikus csökkenése általános tendenciává vált a közszférában.

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács legutóbbi ülésén egyértelművé vált, hogy a kormány nem teljesíti a jövõ évi állami költségvetés-tervezettel kapcsolatos munkavállalói követeléseket. A 2012-es költségvetés-tervezet súlyos fenyegetést jelent a közszolgálati ellátórendszerek - egészségügy, oktatás, szociális ellátás, kultúra és közgyűjtemények, közigazgatás, rendvédelem -, jövõ évi finanszírozhatóságára.

A Parlament elé terjesztett Önkormányzati Törvénytervezet, a Köznevelési Törvénytervezet, a Munka Törvénykönyvének tervezete és a közszolgálattal kapcsolatos munkajogi szabályok súlyos bizonytalanságot jelentenek, a közszféra működését veszélyeztetik.

Ez már nemcsak az érintett munkavállalók, hanem az egész társadalom ügye.

A minõségi oktatás, a fejlett egészségügy, a sokoldalú kultúra, a szociális ellátás biztonsága, a vallásszabadság és modern közigazgatás egyaránt közügy, ezek bármelyikének a hiánya valamennyi honfitársunkat érinti.

December 3-án (szombaton) 11.00 órától kezdõdõen közös vonulást rendezünk a lehetõ legszélesebb munkavállalói összefogás jegyében.

Gyülekezõ: a Kossuth-tér

Az esemény helyszíne: Széchenyi tér

Jelen felhívásunkkal csatlakozásra és tevékeny részvételre kérjük az összes civil szervezetet és munkavállalói érdekképviseletet, a következõ címen:

csatlakozas@kockanazeleted.hu

(Erre a címre üzeneteket és logókat is fogadunk)

További információkwww.kockanazeleted.hu

KÖVETELÉSEINK

 

Mentsük meg az egészségügyet!  Meg kell  állítani a szakképzett egészségügyi dolgozók külföldre vándorlását! Haladéktalanul vissza kell pótolni az egészségügybõl kivont ezermilliárdokat!

Követeljük a tisztes költségvetést, amely értéknek tekinti hazánk múltjának és jelenének kultúráját, a dokumentáló és kutató közgyűjteményi műhelyeket!

Követeljük, hogy a kormány hagyja abba a rendõri hivatás lejáratását!

Vonja vissza a rendvédelem érdekképviseleti szervezeteinek tönkretételére irányuló jogszabály-tervezeteket!

A közintézményekben a bérek negyedik éve változatlanok, csökken a létszám, csökken az intézmények költségkerete. Mindez már  veszélyezteti a normális munkát, lehetetlenné teszi a szolgáltatások magas színvonalú biztosítását. Követeljük az elõrelátó tervezést, a munkakörülmények javítását!

Nem kérünk az atyáskodó államból! Követeljük, hogy a települések szabadon dönthessenek arról, fenn kívánják-e tartani iskolájukat, óvodájukat, művelõdési intézményeiket, hivatalukat!

A kormány terveit látva, aggódunk a munkahelyek megszüntetése, az intézmények bezárása, átszervezése, privatizálása miatt. A kialakult hangulatot az elbocsátások miatti rettegés és félelem uralja. Elég a megfélemlítésbõl!

Követeljük, hogy az egészségügyben a kormány tegye kielégítõvé az intézmények finanszírozását, legyen mód béremelésre!

A tanuláshoz mindenkinek joga van, legyen lehetõsége is. Követeljük, hogy az oktatás ne csak a gazdagoknak, hanem a szegényeknek is nyújtson módot a piacképes tudás megszerzéséhez!

Fizetõs bölcsõde? Fizetõs fõiskola? Csak azoknak jár, akik megfizetik? Követeljük a teljes esélyegyenlõséget a felnövekvõ generációk nevében!

Azonnal hagyják abba a közgyűjtemények dilettáns és átgondolatlan átszervezését, a szakmailag nem indokolható intézmény-összevonásokat, átalakításokat!

Ne döntsenek a képviselõk addig az oktatási rendszer átalakításáról, amíg nincsenek tisztában a következményekkel! Követeljük, hogy az új iskolarendszer a XXI. század követelményeinek feleljen meg! Követeljük, hogy a nemzeti köznevelési és a szakképzésrõl szóló törvényt a Parlament vegye le a napirendjérõl!

A bölcsõdékben, az óvodákban, a múzeumokban, még a minisztériumokban is évek óta csökken a valódi, kézhez kapott jövedelmünk! A közintézmények működése sok esetben csak az abban dolgozók hivatástudatának köszönhetõ. Követeljük az elvárható megbecsülést, a tisztes megélhetést!

Követeljük, a rendvédelmi szervezetek dolgozóinak korábban beígért 30%-os illetmény emelést! Követeljük a hivatásosok nyugdíj-rendszerének, az évtizedek munkájával megszerzett jogoknak a tiszteletben tartását!

Gazdasági válságban a jövõre kell gondolni. Rövidlátó pénzügyi megszorítások miatt ne tegyék tönkre a működõ oktatási intézményeket, ne minõsítsenek vissza értékes közgyűjteményeket, ne szüntessenek meg fontos egészségügyi intézményeket!

Elég volt az elõkészítetlen, szakmai szempontokat nélkülözõ parlamenti ámokfutásból! Ne szülessen több hosszú távú elképzelés a szakmai szervezetek és a szakszervezetek kizárásával! Követeljük, hogy kezdõdjenek végre érdemi tárgyalások a jövõnkrõl!

A közszolgáltatások színvonala nemcsak az ott dolgozóknak fontos. Valamennyi állampolgár szülõ és gyerek, orvos és ápolt, tanár és tanuló is egyben. És most kockán az életünk, az iskolánk, az egészségünk, a munkánk, a jövõnk. Nem hagyjuk, hogy eljátsszák!

Kapcsolódó dokumentumok: