Hírek

Befejezte munkáját a PSZ XX. kongresszusa

Befejezte munkáját a PSZ XX. kongresszusa

A kongresszus elsõ munkanapján elfogadta szakszervezetünk, a vezetõ testületek elõzõ öt éves tevékenységérõl szóló beszámolót.

Szombaton került sor a szervezet tisztújítására. A jelöltek közül a küldöttek ismét a PSZ elnökkévé választották az eddigi elnököt, Galló Istvánnét, alelnökké pedig szintén az eddigi alelnököt, Szabó Zsuzsát.

A PSZ régi - új elnöke

A PSZ alelnöke, Szabó Zsuzsa

Az Ügyvivõ Testület tagja lett: (8 fõ)

1.  Békési Tamás

2.  dr. Jáki Katalin

3. Földváriné Jeneses Katalin

4. Horváth István

5. Makár Barnabásné  

6. Szabó Gáborné  

7.  Takács Pál

8.  Tarnay Attila

Az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjai: (5 fõ)

1. Agárdi Elekné

2. Csekõ Istvánné

3.  Holdampf Sándorné

4.  Sas Tiborné

5.  Szatmári Zoltánné

Az Etikai Bizottság tagjai: (5 fõ)

1. Kriston Lászlóné

2. Nemes Lászlóné  

3.  Réthy Zsuzsanna

4. Szigethy Marianna

5. Torma Tiborné


Vasárnap a küldöttek elfogadták a PSZ 2013-2018 ciklusra vonatkozó programját, majd a kongresszus záródokumentumát.

A Pedagógusok Szakszervezete kongresszusának

z á r ó k ö z l e m é ny e

az oktatási rendszer jövõjérõl

            A Pedagógusok Szakszervezetének XX. kongresszusa kinyilvánítja azt a véleményét, hogy az ország fejlõdése, jövõjének alapja a jól működõ oktatási rendszer.

            A jól működõ oktatási rendszer elképzelhetetlen a nyitott, befogadó, autonóm intézmények nélkül.

            A nyitott, befogadó, autonóm intézmények nem létezhetnek pedagógiai szabadság, erkölcsileg és anyagilag megbecsült pedagógusok nélkül.

            A pedagógiai szabadság érvényesülése elképzelhetetlen a pedagógus-szülõ-tanuló kölcsönös tiszteletre és mellérendeltségre épülõ kapcsolata nélkül.

 Mindezekre tekintettel

a Pedagógusok Szakszervezetének XX. kongresszusa olyan helyi és olyan országos politika megvalósításában érdekelt, amely

- támogatja a helyi közösségeket, a szakmai közösségeket, az intézményi közösségeket, elismerve jogaikat,

- elismeri, támogatja és tiszteletben tartja a tanítás szabadságát, a tanulás szabadságát,

- amely nem korlátozza a pedagógusok egyesülési jogát.

Megteremtve ily módon a jól működõ oktatási rendszert.

 

Ezt követõen köszöntötte a kongresszust Balog Zoltán, az Emberi Erõforrások Minisztériuma minisztere, és Hoffmann Rózsa, közoktatásárt felelõs államtitkár. A miniszter itt jelentette be, hogy a kormány döntése alapján szeptembertõl bevezetésre kerül a pedagógus életpályamodell, amely a pedagógusok béremelésével is együtt jár. A béremelés ütemezésérõl nincs végsõ döntés, nagy valószínűséggel szeptember 1-jétõl a béremelés 50 százalékát kapják meg a pedagógusok, a másik felét pedig a következõ évben. A bejelentést követõen a miniszter és az államtitkár a kongresszusi küldöttek kérdéseire válaszolt.

Kapcsolódó galériák:

PSZ Tisztújító Kongresszus 2013