Hírek

A Kormány megszegte törvényi kötelezettségét

A Kormány megszegte törvényi kötelezettségét

A PEDAGÓGUSOK SZTRÁJKBIZOTTSÁGÁNAK

 KÖZLEMÉNYE

a sztrájk elõtti egyeztetési eljárás megkezdésének késedelmérõl

 A Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, az Oktatási Vezetõk Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete 2012. október 19-én sztrájk­bizottságot alakított. Errõl 2012. október 24-én tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt, és az 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdés alapján kérte, jelölje ki a kormány részérõl tárgyalásra és megállapodásra felhatalmazott képviselõjét.

A sztrájkbizottság a mai napon a miniszterelnök sajtófõnöke MTI-nek adott tájékoztatójából értesült arról, hogy a kormány 2012. november 7-i ülésén dönt csak a tárgyaló delegáció kijelölésérõl.

A sztrájkról szóló törvény a kormány számára 5 napon belüli határidõt ír elõ az egyeztetõ eljárásban részt vevõ képviselõ kijelölésére.

Figyelembe véve, hogy fontos, nagy horderejű – nemcsak a pedagógu­sokat, hanem hatását tekintve az egész társadalmat érintõ – kérdésekrõl van szó, a késedelmet tudomásul vesszük, annak ellenére, hogy a kormány a törvényben elõírt kötele­zettségét megszegte.

A sztrájkbizottság elvárja a kormánytól, hogy megállapodásra felhatalmazott képviselõket delegáljon a tárgyalásra!

Budapest, 2012. október 31.

Pedagógus Sztrájkbizottság