Hírek

ETUCE kongresszus Budapesten

Az ETUCE, vagyis az Európai Oktatásügyi Szakszervezeti Bizottság Budapesten tartotta négyévente esedékes választásokkal egybe­kötött kongresszusát november 26–28. között. A magyarországi pedagógus-szakszervezetek Galló Istvánnét delegálták az ETUCE  Végrehajtó Bizottságába.

ETUCE kongresszus Budapesten

Az ETUCE az Oktatásügyi Internacionálé (OI) európai regionális szervezete 135 pedagógus-szakszervezetet, 12,8 millió pedagógust képvisel Euró­pában. „Európa-szerte mi vagyunk a pedagógusok hangja.” – mondta az ETUCE európai igazgatója, Martin Rømer. Az ETUCE Végrehajtó Bizottságában országonként a pedagógusokat egy személy képviseli. A következõ 4 éves ciklusban a magyarországi peda­gógus-szakszervezeteknek fenntartott helyet Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke tölti be.

A megnyitón a kõbányai Szent László Álta­lános Iskola ének-zene tagozatos kórusa köszöntötte a résztvevõket. Az ülést Martin Rømer nyitotta meg. Az ETUCE igazgatója elmondta, hogy az ETUCE OI-tagként most tartja elsõ konferenciáját. A megjelentek az elmúlt három év munkájáról adtak számot, és kitűzték a következõ négy év feladatait. A felszólalók hozzászólásaiból kiderült, a válság Európa-szerte érzékelhetõ, bár min­den országban más és más mértékben hat az oktatásra. Az ETUCE célul tűzte ki, hogy fellépjen a válság okozta megszorítások ellen regionális és országos szinten is, fellépjen a közoktatás gyengítése ellen, és hatékonyan védje az ágazatban dolgozók érdekeit.

A kormányok semmibe veszik a szakszervezeti jogokat

A szakszervezetek fellépése annál is in­kább fontos, mivel országainkban a lesza­kadás egyre súlyosabbá válik. A válság azzal a veszéllyel jár, hogy a kormányok semmibe veszik a szakszervezeti jogokat, háttérbe szorítják a szakszervezeteket, törvényi aka­dályokat gördítenek munkájuk elé, de az is elõfordul, hogy a szakszerve­zeti vezetõket bebörtönzik, mint például Törökországban. Az oktatásra szánt költ­ségvetési tételeket egyre csökkentik, az oktatás finanszírozásába magántõkét von­nak be és az is elõfordul, hogy oktatási intézményeket privatizálnak.

Az ETUCE a szélsõjobb ellen

Az ETUCE komoly csatákat vívott a minõ­ségi közoktatásért, a keresletnek megfelelõ szakképzésért, a fiatalok jövõjéért. A felszó­lalók arra is emlékeztettek: az elmúlt évben a pedagógusok 20 országban sztrájkoltak, hogy  megakadályozzák a megszorító intéz­kedéseket.

 

Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszer­vezete által beterjesztett határozat-tervezetrõl szóló érvelésében arról beszélt, hogy a 2010-es kormányváltás az oktatásban államosítást, új tartalmi irányítást, új finanszírozást hoz, aminek célja, hogy a közoktatás még olcsóbb legyen. Az ebben a szférában működõ négy szakszervezet október közepén sztrájkbizott­ságot alakított, a kormánnyal a tárgyalások még folynak.

Az ETUCE konferenciája a PSZ és a PDSZ által beterjesztett határozatot (lejjebb elolvasható) – a szerk.) elfogadta és Martin Rømer igazgató dr. Balog Zoltán miniszter­nek átnyújtotta.

Az ETUCE vezetõsége tájékoztatta a konferencia résztvevõit a magyar Ország­gyűlésben elhangzott szélsõjobboldali hoz­zászólásról. A konferencia úgy döntött, hogy a következõ napon meghirdetett parlament elõtti tüntetésen 2 küldöttel részt vesz.

Kapcsolódó galériák:

ETUCE kongresszus 2012