Hírek

A PSZ közleménye a megyei kormányhivatalok által bekért személyes adatok védelmérõl

A pedagógusok személyes e-mail címének bekérése jogsértõ, ezért a PSZ felszólítja a kormányhivatalokat a jogsértõ levél visszavonására.

A PSZ közleménye a megyei kormányhivatalok által bekért személyes adatok védelmérõl

Pedagógus kollégáink több helyrõl jelezték, hogy a megyei kormányhivatalok levélben kérték az érettségit szervezõ középiskolák igazgatóit, küldjék meg az adott iskolában foglalkoztatott pedagógusok elektronikus elérhetõségét.

Megítélésünk szerint ez a levél ellentétes az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2010. évi CXII. törvénnyel.

Ellentétes egyrészt azért, mert a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében „az alkalmazottak adatai” cím alatt felsorolt adatok között nem szerepel a pedagógusok elektronikus elérhetõségére vonatkozó adat, így azok nem állnak a munkáltató rendelkezésére. Ilyen adat kezelésére egyébként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 5. sz. melléklete alapján sincs lehetõség.

Ellentétes másrészt amiatt, hogy nem érvényesül az említett törvény legfontosabb rendelkezése, a célhoz kötöttség, melynek lényege, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az, hogy „közvetlen kapcsolattartást szeretnénk kialakítani a jövõben az intézmény pedagógusaival a közoktatási feladatok ellátása során”, nem elégséges indok ahhoz, hogy jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében bekérhetõk legyenek ezek az adatok.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ. [2011. évi CXII. törvény 4. §] Személyes adat továbbá csak akkor kezelhetõ, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendelte. [2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés]

Az említett levelek nem jelölik meg, hogy milyen törvény felhatalmazása alapján és konkrétan milyen cél érdekében kérik a pedagógusok elektronikus hozzáférhetõségét. Nem jelölik meg, ki fogja azt kezelni, mennyi ideig és milyen formában. A pedagógusok elektronikus elérhetõségére a kormányhivataloknak nem lehet szüksége egyébként sem, mivel a pedagógusok munkáltatója az iskola, és nem a kormányhivatal. Ezért a közoktatási feladatok ellátása során nincs szükség és indok személyes kapcsolat kialakítására.

 Megjegyezzük, a pedagógusokkal egyébként az iskola nyilvános elérhetõségein keresztül is megvalósítható a kormányhivatal által szükségesnek vélt kapcsolattartás.

 A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a Megyei Kormányhivatalok figyelmét arra, hogy a pedagógusok személyes e-mail címének bekérése jogsértõ, ezért felszólítja õket a jogsértõ levél visszavonására.

 Budapest, 2012. január 27.                                                  

Pedagógusok Szakszervezete