Hírek

A Pedagógusok Szakszervezetének közleménye a 98 %-os különadó nemzetközi bírósági ítéletérõl

A Pedagógusok Szakszervezete az elsõk között fordult az Alkotmánybírósághoz 2010. augusztus 24-én, kérve a 98%-os különadót megállapító törvény alkotmányos vizsgálatát.

A Pedagógusok Szakszervezetének közleménye a 98 %-os különadó nemzetközi bírósági ítéletérõl

 

A Pedagógusok Szakszervezetének

k ö z l e m é n y e

a 98%-os különadóról szóló nemzetközi bírósági ítéletrõl

 

A Pedagógusok Szakszervezete örömmel üdvözli, hogy a Magyar Kormány 98%-os különadóval kapcsolatos fellebbezését elutasította a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája. A 2011. január 1. napján bevezetett különadó immár nemzetközi jogi szempontból ítélve is jogellenes.

A Pedagógusok Szakszervezete a 98%-os különadóval nem értett egyet már  a bevezetése elõtt sem; minden lehetséges lépést megtett annak hatályba léptetése ellen.

A Pedagógusok Szakszervezete az elsõk között fordult az Alkotmánybírósághoz 2010. augusztus 24-én, kérve a 98%-os különadót megállapító törvény alkotmányos vizsgálatát. Tekintettel arra, hogy a különadó számos közoktatási intézményben dolgozót érinthet, a PSZ honlapján olyan beadvány-tervezetet adott közre, amelyet bárki letölthetett, aláírhatott és megküldhetett az Alkotmánybíróság részére.

A Pedagógusok Szakszervezete 2010. november 2. napján közzétette szakmai véleményét a 98%-os különadóval kapcsolatban. Ebbõl idézünk:

„Az Országgyűléshez T/581. számon benyújtott törvényjavaslat különadó fizetésére kötelezné - többek között - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat. A különadó alapja a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével összefüggésben kapott bevétel 60 napra számított, 2 millió forintot meghaladó része. E rendelkezések elfogadása esetén 98%-os adófizetési kötelezettség fogja terhelni a végkielégítést, továbbá az elõzõ évrõl „áthozott" szabadságmegváltás összegét. A Pedagógusok Szakszervezete véleménye szerint, ezek az intézkedések ellentétesek a hatályos alkotmánnyal és a nemzetközi szerzõdésekkel.

Ezért a Pedagógusok Szakszervezete a köztársasági elnökhöz fordul, hogy kérjen elõzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól. Amennyiben a kérésünket a köztársasági elnök, a felvetésünket az Alkotmánybíróság elutasítja, abban az esetben nemzetközi bíróságokhoz fordulunk tagjaink érdekeinek megvédéséért.”

A Pedagógusok Szakszervezete kísérletet tett a 98%-os különadó hátrányainak megszüntetésére. Ennek érdekében 2010. november 3-án közzétette a törvény vonatkozó szabályainak módosításáról szóló szövegszerű javaslatát. Ennek indokolásából idézünk:

„A javaslat kiveszi a jó erkölcsbe ütközõ juttatások közül azokat, amelyek kifizetésére törvény rendelkezése alapján került sor. Ezek a juttatások kapcsolódnak az elvégzett munkához, a munkában töltött idõhöz, a megszűnt jogviszonyban megállapodás alapján elért rendszeres munkabérhez, illetményhez. Ezeknek a juttatásoknak a meghatározásánál sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak, közalkalmazottnak nincs „mozgástere". A szabadságmegváltás az nem tekinthetõ juttatásnak, mivel egy ki nem vett járandóság ellenértéke. A felmentési idõ ötven százaléka alóli felmentés törvényben elõírt írt kötelezettsége a munkáltatónak. A végkielégítés összegét törvény határozza meg.”

A fent nevezett hazai fórumok mindegyike elutasította javaslatainkat. Ezt követõen a Pedagógusok Szakszervezete a  Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) segítségével a nemzetközi bírósághoz fordult, amely helyt adott jogos kérelmünknek.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a 98%-os különadó jogellenességét kimondó ítéletét hamarosan közzé tesszük.

Alább mellékeljük a SZEF közleményét és a PSZ ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének dokumentumait és közleményeit.

 

Pedagógusok  Szakszervezete

 

http://www.pedagogusok.hu/search.php?q=k%FCl%F6nad%F3

http://www.szef.hu/hirek/kozl_20131106