Hírek

A múltnak és a tetteknek nyoma marad

A PSZ Országos Vezetõségének állásfoglalása.

A múltnak és a tetteknek nyoma marad

A PSZ Miskolc Városi Szervezete középiskolai tanár tagjai aláírással két újságban is megjelent az a nyílt levél, amely azzal vádolja meg a Pedagógusok Szakszervezetének elnökét, Galló Istvánnét, hogy „az oktatási ágazatban dolgozók helyzetének soha nem látott romlásáért súlyos felelõsség terheli”, és ezért lemondásra szólítják fel. A nyílt levél súlyos szakmai tévedésekrõl, a valós helyzet nem ismeretérõl árulkodik, csúsztat, valótlanságokat állít. Bár aláírói most a névtelenség homályába burkolóznak, nem voltak mindig ilyen szemérmesek. 2010. október 21-én A PSZ Miskolc VSZ Középiskolai Szervezete Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumban Pedagógiai Fórumot tartott. Tanulságos megnézni és meghallgatni elejétõl a végéig az ott készült videofelvételt, de különösen tanulságos az 1.04.17-tõl azt a hozzászólást, melyben a ma a PSZ elnök lemondását követelõk boldogan támogatták a köznevelés reformját, tettek hitet amellett az átalakítás mellet, amelynek hibáiért „feledékenységük” okán most a PSZ elnökét támadják.

PSZ Miskolci Pedagógia Fórum felvétele

 

 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS VEZETÕSÉGÉNEK

Á L L Á S F O G L A L Á S A

A Magyar Narancs és a Népszava című újságokban napokban megjelent „Fejezze be, mondjon le! - Nyílt levél Galló Istvánnénakcímmel a Pedagógusok Szakszervezete Miskolc Városi  Szervezete középiskolai tanár tagjai aláírással egy levél, amelyben a PSZ elnökét lemondásra szólítják fel.

Az aláírásból nem derül ki, valójában kik állnak a követelés mögött, amely így alkalmas arra, hogy valótlan állításaival a közvéleményt megtévessze és félrevezesse, mivel úgy tűnik, mintha a miskolci középiskolai tanárok mindegyike azonosulna a leírtakkal.

Ezt követõen a Pedagógusok Szakszervezete megyei elnökeihez a PSZ elnökének lemondását követelõ aláíróívet, és az újságokban megjelent nyílt levéllel azonos hangvételű kísérõ levelet küldött egy magát Somi Juditnak nevezõ személy. A Pedagógusok Szakszervezete tagnyilvántartásában ilyen nevű személy nem szerepel. Somi Judit blogja viszont fellelhetõ a Kommunista Neten, írásai megtalálhatóak a Radikális Baloldal oldalain.

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõsége a nyílt levélben megfogalmazottakkal és Somi Judit akciójával kapcsolatban a következõ álláspontot alakította ki:

1. A PSZ elnökét számon kérni, és fõként õt magát felelõssé tenni a köznevelésben kialakult helyzetért, szándékos és rosszindulatú megtévesztése nemcsak a pedagógustársadalomnak, hanem a közvéleménynek is.

2. A Pedagógusok Szakszervezete három éve, a PSZ elnökén keresztül konzekvensen képviseli szakmai álláspontját, amely szerint a köznevelés rendszerének 2010 óta folyó átalakításával nem ért egyet.

3. A Pedagógusok Szakszervezete a 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagóguséletpálya-modell új munkaszervezési formáját, a pedagógusok minõsítési rendszerét, az új pedagógus bértáblát soha nem támogatta, sõt kemény kritikai véleményeket fogalmazott meg azokkal szemben.

4. Nem a Pedagógusok Szakszervezetén és nem annak elnökén kell számon kérni azoknak a súlyos problémáknak a megoldatlanságát, amelyekkel kollégáink munkájuk során naponta szembesülnek.

5. Nem a Pedagógusok Szakszervezete közreműködésével vezették be az új pedagógus-bérezési formát, amely nem ismeri el a többletmunkát, amely egy sor pótlékot megszüntetett, és amely figyelmen kívül hagyja a magasan kvalifikált - több diplomával, szakvizsgával rendelkezõ - pedagógusok anyagi elismerését.

6. Valótlan az az állítás, hogy a PSZ elnöke fékezte meg az oktatási ágazatban dolgozók jogos felháborodását. Az igaz, hogy meggondolatlan, eredményt nem garantáló akciókba nem vitte bele a tagságot.

7. A PSZ elnöke a Pedagógusok Szakszervezete országos testületeinek iránymutatásai alapján folytatott egyeztetéseket, tárgyalásokat, tette nyilatkozatait.

8. A PSZ elnökét a Kormány és a Pedagógus Szakszervezetek Sztrájkbizottsága között létrejött megállapodás aláírására a tagsággal közvetlen kapcsolatot tartó, a PSZ szervezeteinek delegáltjaiból álló PSZ Országos Vezetõség és a PSZ Kongresszusa hatalmazta fel.

9. Somi Judit akcióját szakmai köntösbe bújtatott, de valójában politikai indíttatású támadássorozatnak ítéli.

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõsége kijelenti:

1. A PSZ elnöke, Galló Istvánné továbbra is élvezi bizalmunkat és támogatásunkat.

2. Elítéljük mindazokat a kollégákat, akik a szervezetben meglévõ másfajta véleményüket nem a szervezeten belül mondják el, nem a szervezeten belül tesznek konstruktív javaslatokat, hanem a nyilvánosságot felhasználva, lejáratják a PSZ-t.

3. Pedagógushoz méltatlan magatartásnak tartjuk, hogy a nyílt levelet annak írói nem merték nevükkel vállalni; igazolva ezzel azt a tényt, hogy a levélben leírtak valóságtartalmáért sem merték, merik vállalni a felelõsséget.

4. A nyilvánosságra hozott levél nemcsak a PSZ elnökének hitelét rombolta, ártott a Pedagógusok Szakszervezetének is; ezáltal rontotta a Kormánnyal továbbra is folyó tárgyalásokon a PSZ pozícióját, a kollégák számára elõnyös kollektív szerzõdés megkötésének esélyeit. Ez a szándékos lejáratás felveti annak lehetõségét is, hogy távozniuk kell közülünk azoknak, akik tudatosan rombolják a Pedagógusok Szakszervezetét.

5. A Pedagógusok Szakszervezete Alapszabálya lehetõséget ad arra, hogy a szervezet bármely tisztségviselõjétõl visszavonja a megbízatását. Erre a PSZ elnöke esetében a kongresszusi küldöttek egyharmadának kezdeményezése szükséges. Igaz, ebben az esetben nevük felfedésével kell vállalni, és konkrétumokkal kell igazolni a bizalomvesztés okait. A levél névtelen írói ezt nem merték megtenni: a PSZ 2013. június végén megtartott tisztújító kongresszusán a küldöttek elsöprõ többséggel (91,4%-os arányban) választották újra Galló Istvánnét a PSZ elnökének.

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõsége értékeli és elismeri:

1. Galló Istvánné megszólalásaiban mindig szakszerűen, szélsõségektõl mentesen nyilatkozott. A politikai közéletre ma jellemzõ durva, bántó - bár a média számára kedvelt – hangnemtõl tartózkodni tudott. Tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat, de csak így lehet egyben tartani a Pedagógusok Szakszervezetén belül a sokféle pártszimpátiájú tagokat. Ennek az eredménye, hogy a Pedagógusok Szakszervezete tagjai sorában jól megfér egymással a kormánypártot és az ellenzéki politikai pártokat támogatók tábora.

 2. Galló Istvánné hű maradt a szakszervezet eszméjéhez, nem tévesztette szem elõl a szakszervezet küldetését és nem engedett a naponta kínálkozó alkalmaknak. Nem engedett annak, hogy a parlamenti választásokhoz közeledve, az egyre jobban eldurvuló kampányban a közoktatás súlyos problémáinak ürügyén a Pedagógusok Szakszervezetét bármelyik politikai párt - legyen az kormánypárti vagy ellenzéki – saját céljaira felhasználja.

 3. Galló Istvánné munkáját a pedagógusok, az oktató-nevelõ munkát segítõk, az adminisztratív és technikai dolgozók, a szülõk, a gyerekek érdekében, szakmapolitikai alapon, a PSZ rövid és hosszú távú kidolgozott és a különbözõ testületek által jóváhagyott programja szerint végzi.

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõsége továbbra is ezt várja el a PSZ elnökétõl, és támogatja õt munkájában.

Budapest, 2013. október 18.