Hírek

A Pedagógusok Szakszervezetének közleménye a Pedagógusok Világnapja alkalmából

Október 5-e 1996 óta a Pedagógusok Világnapja. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatot.A Pedagógusok Világnapjára kézzelfogható valósággá vált a köznevelési törvénynek a magyar oktatásra gyakorolt kedvezõtlen hatása, és a pedagógusok életpálya-modelljének anomáliái.

A Pedagógusok Szakszervezetének közleménye a Pedagógusok Világnapja alkalmából

A Pedagógusok Szakszervezetének

k ö z l e m é n y e

a Pedagógusok Világnapja alkalmából

A Pedagógusok Világnapjára, október 5-ére kézzelfogható valósággá vált a társadalom, egyszersmind a pedagógustársadalom számára is a 2013. szeptember 1-jével hatalmi diktátummal bevezetett köznevelési törvénynek a magyar oktatásra gyakorolt kedvezõtlen hatása, és a pedagógusok életpálya-modelljének anomáliái.

Az oktatás minden résztvevõje, a pedagógusok, a szülõk, a gyerekek most szembesülnek azzal, hogy kutatások és felmérések nélkül, elõkészítetlenül, az új munkaszervezési forma kipróbálására, az arra való felkészülésre kellõ idõt nem hagyó, kapkodva bevezetett törvény betarthatatlan. Ez már-már ellehetetleníti az oktatást, az iskola működését.

Az, hogy az iskolákban ma mégis minden nehézség ellenére folyik a tanítás, az elsõsorban a kötelességtudó, munkájukat hivatásnak tekintõ pedagógusoknak köszönhetõ. Azoknak a pedagógusoknak, akik számára olyan új bérezési rendszert vezettek be, amely nem ismeri el a nagyobb tudást, a több és jobb minõségben végzett munkát. Azoknak a pedagógusoknak, akik a nagyobb munkaterhek mellett, a megemelt munkabérek ellenére jó esetben ugyanolyan, rosszabb esetben kevesebb jövedelmet kapnak.

A Pedagógusok Szakszervezete két éve figyelmeztetett ezekre a veszélyekre. Ám sem a pedagógusok, sem a társadalom nem vette a figyelmeztetéseket komolyan. A hatalom ugyanis kiváló kommunikációs technikával, a béremelés folyamatos hangoztatásával elaltatta az érintettek éberségét, megosztotta a pedagógustársadalmat. A béremelés folyamatos hangoztatásával a pedagógusok ellen fordította a közhangulatot. Pedig társadalmi érdek annak belátása, hogy a pedagógusok munkaterheinek növelése, az igazságtalan bérrendszer nem szolgálja az oktatás minõségének javítását, így gyermekeink érdekeit sem. A pedagógustársadalom felháborodása, jövõt féltõ tiltakozása tehát jogos.

Október 5-e 1996 óta a Pedagógusok Világnapja. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot, amely tartalmazza a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, elõírja az ingyenes továbbképzést, s kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelõ más foglalkozásúak bérezésétõl. Ám október 5-e az emlékezés napja is mindazokra a pedagógusokra, akik tanítványaik életében meghatározó szerepet töltöttek és töltenek be. Európa és a világ számos országában ünnep ez a nap. Magyarországon ez az ünnep igencsak felemásra sikerült!

Budapest, 2013. október 4.

Pedagógusok Szakszervezete

Országos Iroda