Hírek

A PSZ Országos Vezetõségének közleménye

A szeptember elsején induló tanév zökkenõmentes kezdését alapjaiban veszélyezteti, hogy az iskolák életét meghatározó jogszabályok egy részérõl még nem született döntés. A 2013. szeptember 1-jétõl életbe lépõ új pedagógus bérrendszer súlyos feszültségek forrása lesz a tantestületekben.

A PSZ Országos Vezetõségének közleménye

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõségének

K Ö Z L E M É N Y E

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõsége rendkívül aggályosnak tartja, hogy a 2013/14-es tanév még az elmúlt évinél is kevésbé elõkészített.

A testület 2013. augusztus 23-25-i tanévnyitó testületi értekezletén megállapította, hogy a szeptember elsején induló tanév zökkenõmentes kezdését alapjaiban veszélyezteti, hogy az iskolák életét meghatározó jogszabályok egy részérõl – a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény újabb módosítása és a pedagógusok foglalkoztatásáról szóló kormányrendelet – még nem született döntés.

A testület felhívja a figyelmet arra, hogy a mintegy egymillió háromszázezer gyermek, százötvenezer pedagógus mindennapjait meghatározó tanév megkezdése elõtt egy héttel:

- jogszabály hiányában nem tudni, mennyi lesz a finanszírozott pedagógus álláshelyek száma,

- jogszabály hiányában nem tudni, intézményenként mennyi lesz az oktató-nevelõ munkát segítõ alkalmazottak finanszírozott létszáma,

- jogszabály hiányában nem tudni mennyi lesz a intézményvezetõ helyettesek tervezhetõ létszáma,

- nem rendezett a pedagógiai szakszolgálatoknál foglalkoztatottak helyzete,

- sem a pedagógusok, sem az igazgatók, sem a tankerületi igazgatók nem tudják, mennyi lesz az oktatással kötelezõen lekötött idõkeret, amelynek hiányában nem készülhet el a tantárgyfelosztás,

- kollektív szerzõdés hiányában a pedagógusok számára nem ismert, melyek azok a feladatok, amelyek a kötött munkaidõbe tartoznak, de teljesítésük az iskolán kívül is elvégezhetõ,

- a pedagógus életpálya-modell bevezetésekor nem ismert a pedagógusok minõsítési eljárásának rendszere, nem nyilvánosak a minõsítés szempontjai,

- a tanulók egész napos iskolában való tartózkodásának a bevezetésére úgy kerül sor, hogy annak feltételei hiányoznak,

- az alapítványi és magániskolák finanszírozásáról nem született meg a jogszabály, amely garantálná a működésükhöz szükséges támogatást.

A pedagógusok új munkaszervezési formája - amely szeptember elsején lép életbe - a világos, egyértelmű szabályozás hiánya miatt elõrevetíti a köznevelés rendszerének működésképtelenségét.

 

A 2013. szeptember 1-jétõl életbe lépõ új pedagógus bérrendszer súlyos feszültségek forrása lesz a tantestületekben.

Az a bérrendszer, amely nem finanszírozza a többletmunkát, amely nem ismeri el a jobb minõségi munkát, amely nem honorálja a több diplomát, igazságtalan, és nem szolgálja a pedagógiai tevékenység minõségének javítását.

A megígért pedagógus béremelés csökkentett mértékű bevezetése nem jelent valódi keresetnövekedést azok számára, akik az elmúlt idõszakban többet, jobb minõségben dolgoztak.

A Kormány súlyos mulasztást követett el, amikor a köznevelés zavartalan működéséhez szükséges jogszabályokat nem készítette el idõben, nem hagyva ezzel lehetõséget arra, hogy azokat a jogalkalmazók megismerhessék, és végrehajtásukra felkészülhessenek.

A gyermekek és szüleik érdekében a pedagógus társadalom mindent meg fog tenni azért, hogy a felsorolt hiányosságok következményeit ne érezzék, ez azonban ismét csak a pedagógusok és a munkájukat segítõ kollégák áldozatvállalásának és lelkiismeretes munkájának lesz köszönhetõ.

Balatonföldvár 2013. augusztus 25.

         Pedagógusok Szakszervezete

Országos Vezetõsége