Hírek

A PSZ közleménye a béren kívüli juttatások kifizetésérõl

Méltánytalanak és elfogadhatatlanak tartjuk, hogy a többletmunka elismerésére vonatkozó kezdeményezésünk eredménytelen maradt. A kormány nem biztosított fedezetet ahhoz, hogy a pedagógusok részére elismerjék a fenntartóváltás miatti többlet erõfeszítéseket.

A PSZ közleménye a béren kívüli juttatások kifizetésérõl

A Pedagógusok Szakszervezete a köznevelés intézményeinek 2013. január 1-jei állami fenntartásba vételét átgondolatlan, elõkészítetlen intézkedésnek tartotta. Ezekre a tényekre fel is hívta a döntéselõkészítõk, a döntéshozók figyelmét. Ennek a megállapításnak bizonyítéka az is, hogy az állami intézményfenntartó központ - annak ellenére, hogy törvény erejénél fogva a korábbi fenntartó helyi önkormányzatok általános jogutódja - január óta nem fizeti ki azokat a juttatásokat, amelyek a megkötött kollektív szerzõdések, illetve külön megállapodások alapján jár az intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak.

A Pedagógusok Szakszervezete a kialakult helyzetre tekintettel nem tudja értelmezni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak azt a sajtóközleményét, amelyben foglaltak szerint a „... a KLIK kiemelten figyelt arra – a kormány célkitűzéseivel összhangban –, hogy a fenntartóváltás senkinek ne eredményezzen jövedelemcsökkentést, ...”

A béren kívüli juttatások késedelmes kifizetésének tényén nem változtat az a körülmény, hogy - többek között a Pedagógusok Szakszervezetének többszöri jelzése, követelése, fellépése eredményeképpen - az elmaradt járandóságok késedelmesen, utólag egy összegben kifizetésre kerülnek.

A Pedagógusok Szakszervezete a fenti tények tudomásul vétele mellett sajnálatosnak tartja, hogy a Kormány figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a köznevelési intézmények tanítási évben történõ átvétele, és ehhez kapcsolódóan valamennyi intézményi dokumentum rövid idõ alatt történõ felülvizsgálata rendkívüli munkaterheket rótt a köznevelési intézmények vezetõire és dolgozóira. Ezért méltánytalannak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a többletmunka elismerésére vonatkozó kezdeményezése - amelyet eljuttatott a köznevelésért felelõs miniszternek -, eredménytelen maradt. A kormány ugyanis nem biztosított fedezetet ahhoz, hogy az állami intézményfenntartó központ minden pedagógus-munkakörben foglalkoztatott részére külön többletjuttatást adjon, elismerve ily módon a többlet erõfeszítéseket.

A Pedagógusok Szakszervezete mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2013. szeptember 1-jén induló új tanítási évre aláírásra kerüljön az a kollektív szerzõdés, amelyben valamennyi, az állami intézményfenntartásban működõ köznevelési intézményben foglalkoztatottak tekintetében rendezésre kerülnek a béren kívüli juttatások is.          

Budapest, 2013. május 27.

Pedagógusok Szakszervezete