Hírek

A Pedagógusok Szakszervezete felhívása a parlamenti választásokon induló valamennyi politikai párthoz

A Pedagógusok Szakszervezete azt kéri, hogy a pártok a 2014. április 6-i parlamenti választások kampánya során se direkt, se indirekt módon ne használják fel a nevelési-oktatási intézményeket, az ott lévõ gyermekeket és alkalmazottakat!

A Pedagógusok Szakszervezete felhívása a parlamenti választásokon induló valamennyi politikai párthoz

A retorikájában egyre durvulóbb kampány nem mutat jó példát a gyermekeknek. Õk semmilyen módon nem lehetnek eszközei a pártok egymással folytatott küzdelmének!

Az intézményekben dolgozó alkalmazottak még közvetett módon sem kényszeríthetõk színvallásra arról, hogy melyik pártot preferálják a választásokon. Minden magyar állampolgár legszemélyesebb magánügye annak eldöntése, ki melyik párt politikáját tartja a maga számára elfogadhatónak. A választás helye a szavazófülkékben van. Ezt egy demokráciában tiszteletben szokták tartani!

A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a nevelési-oktatási intézményben dolgozók figyelmét arra, hogy a munkahely nem lehet színtere a politikai nézetek terjesztésének sem a kollégák, és fõleg nem a gyermekek között!

A Pedagógusok Szakszervezete felhívja továbbá az alkalmazottak figyelmét arra is, hogy saját érdekükben a legmesszebbmenõkig tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól, amely alkalmat adhat a munkáltatónak arra, hogy bármiféle retorzióval éljen!
 

Budapest, 2014. február 11.

Pedagógusok Szakszervezete