Hírek

A Pedagógusok Szakszervezete tájékoztatója oktatáspolitikai fórumról

A Pedagógusok Szakszervezete fontosnak tartja, hogy tagjaival megismertesse azoknak a politikai pártoknak az oktatáspolitikai elképzeléseit, amelyek indulnak a 2014. április 6-ai parlamenti választáson.

A Pedagógusok Szakszervezete tájékoztatója oktatáspolitikai fórumról

A Pedagógusok Szakszervezete mindenkor arra törekedett, hogy képviselje tagjainak gazdasági, szociális érdekeit, az országot vezetõ mindenkori kormánynál. Ennek érdekében részt vett a különbözõ, kormányzat által megküldött tervezetek véleményezésében, és ezen túl megfogalmazta a tagjai által megküldött vélemények és észrevételek tanulságait, illetõleg az azokból levonható következtetéseket.

Legutóbb a Pedagógusok Szakszervezetének XX. és XXI. kongresszusa alakította ki elvárásait az oktatási rendszer jövõjérõl.

A Pedagógusok Szakszervezete Kongresszusainak elvárásait az oktatási rendszer jövõjérõl azzal a kéréssel küldte meg a politikai pártok elnökeinek, hogy a vezetése alatt álló párt nyújtson tájékoztatást tagjaink részére a PSZ elvárásaival kapcsolatos álláspontjáról, illetõleg az oktatással összefüggõ elképzeléseirõl azon a fórumon, amely

2014. március 1-jén (szombat) 10 órától

az Apáczai Kiadóban

(Budapest VIII. József krt. 63.)

kerül megrendezésre.

A meghívásunkat elfogadó elõadók 20 percben ismertethetik pártjuk oktatással kapcsolatos elképzeléseit. Ezt követõen kérdések feltevésére, azok megválaszolására kívánunk lehetõséget biztosítani.

A fórumról értesítjük a sajtót, és az interneten keresztül közvetítjük az eseményt.

A fórumra várjuk a közoktatásban tevékenykedõ társszakszervezetek vezetõit és tagjait is.

 

Budapest, 2014. január 31.

Pedagógusok Szakszervezete

Melléklet: XX. Kongresszus záróközleménye

                      XXI. Kongresszus elvárásai