Hírek

A Pedagógusok Szakszervezete állásfoglalása az Emberi Erõforrások Minisztériuma Köznevelés-fejlesztési stratégiájáról

A Pedagógusok Szakszervezete határozottan követeli, „Köznevelés-fejlesztési stratégiát” a Kormány ne tárgyalja meg! Induljon valóságos egyeztetés és vita arról, miképpen kell helyrehozni mindazt, amit a Kormány és a Parlament az elmúlt 3 évben az oktatás rendszerének átalakítása során elrontott.

A Pedagógusok Szakszervezete állásfoglalása az Emberi Erõforrások Minisztériuma Köznevelés-fejlesztési stratégiájáról

 

A Pedagógusok Szakszervezete

Á L L Á S F O G L A L Á S A

az Emberi Erõforrások Minisztériuma

Köznevelés-fejlesztési stratégiájáról

 

A Pedagógusok Szakszervezete számára elfogadhatatlan, hogy egy olyan horderejű - elvileg egy egész ágazat sorsát hosszú távra megalapozó – anyagot, mint amilyen a „Köznevelés-fejlesztési stratégia”, december 21-én délután, a karácsonyi és az újévi ünnepek elõtt küldték meg véleményeztetés céljából január 3-i visszaküldési határidõvel. Feltételezhetõen az érintettek határozott tiltakozása vezetett oda, hogy végül is a visszaküldési határidõt január 17-éig meghosszabbították. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a Minisztériumot valójában nem érdekli a köznevelésben érdekelt szakszervezetek véleménye. Egy ágazat működését hosszabb távra meghatározó anyag elõkészítésénél ugyanis nem utólagos véleménykérésre, hanem a vélemények elõzetes beszerzésére, értékelésére, azok egyeztetésére van szükség. A végleges dokumentum elkészítése csak ezt követõen történhet meg.

Csak néhány „kibeszéletlen” probléma:

- A Pedagógusok Szakszervezete - mint ahogyan azt már többször is leírta - nem tartja elfogadhatónak a köznevelés államosítását, az állami intézményfenntartó jelenlegi felépítését, szerkezetét. Nem tartja elfogadhatónak a köznevelési intézmények beolvasztását egy hivatali rendszerbe, és azt a megoldást sem, amely megfosztja ezeket az intézményeket a bérgazdálkodás és a költségvetési gazdálkodás jogától.

- A szakképzés rendszerének átalakítása nem szolgálja a jól képzett szakemberek munkaerõpiacra kerülését. A szakiskolai oktatás, a HÍD-program ellentétes a fenntartható fejlõdéssel.

- A pedagógiai szakszolgálatok rendszere nem működik, a gyermekek, a tanulók hosszú hónapokig nem jutnak el a vizsgálatokra.

- A Pedagógusok Szakszervezete többször kifejtette azt is, hogy elfogadhatatlan számára az óralátogatásra épülõ tanfelügyeleti rendszer, a hatósági jellegű pedagógus-minõsítési rendszer, a jelenlegi pedagógus elõmeneteli rendszer és nem utolsó sorban a kötelezõ tagság a Nemzeti Pedagógus Karban.

Sajnálatos, hogy a Kormány e koncepció elkészítésénél még annyi türelmet sem tanúsított, hogy megvárja az általa kreált Nemzeti Pedagógus Kar felállását, és legalább formálisan, azon keresztül szerezze be az egész rendszer működésében érdekelt pedagógusok véleményét. Ez az eljárás jól érzékelteti, a mai oktatásirányításnak esze ágában sincs a valós tényeket feltárni, megismerni, és ehhez a gyakorló szakemberek álláspontját figyelembe venni.

A köznevelés elkészített „stratégiájának” egyetlen valóságos célja van: az önigazolás. A szedett-vedett, összehordott, összefüggéstelen elemzések egyetlen felismerhetõ célja annak igazolása, hogy a közoktatás rendszerét szét kell verni. Ez már megtörtént, anélkül, hogy a rendszer valóságos hibáit feltárták volna. Egyébként a hibák feltárását ez a koncepció sem teszi meg. A koncepció második, “fejlesztési része” az elkészített - egyébként alkalmazhatatlan és végrehajthatatlan, egymásnak és sokszor önmaguknak is ellentmondó - jogszabályok “magasztalását” foglalja magába. A köznevelésrõl szóló törvény valóságos hatása még nem mérhetõ, ideértve különösen a tankönyvpiac államosításának várható gazdasági és szakmai következményeit.

Mindezekre tekintettel a Pedagógusok Szakszervezete határozottan követeli, „Köznevelés-fejlesztési stratégiát” a Kormány ne tárgyalja meg! Induljon valóságos egyeztetés és vita arról, miképpen kell helyrehozni mindazt, amit a Kormány és a Parlament az elmúlt 3 évben az oktatás rendszerének átalakítása során elrontott.

 

Budapest, 2014. január 8.                                                        

Pedagógusok Szakszervezete