Szilágyi Zoltán a PSZ Gyermekvédelmi Tagozat új elnöke

Szilágyi Zoltán vagyok. Pécsett születtem, ma is ott élek háromgyermekes családapaként. 1998-ban kaptam középiskolai földrajztanári végzettséget a Janus Pannonius Tudományegyetemen. Három évig tanítottam, majd 2002-ben a gyermekvédelemben kötöttem ki.

                                                                                                                           

Hosszú évekig gyámi tanácsadóként dolgoztam, 2014-től gyermekvédelmi gyám lettem. Két évig csoportvezetőként is tevékenykedtem.

A Pedagógusok Szakszervezetébe 2003-ban léptem be, néhány év múlva az alapszervezetben titkárhelyettesnek választottak, majd a titkár nyugdíjba vonulásakor, 2010-ben lettem alapszervezeti titkár. E tisztségemben 2013-ban megerősítettek. A PSZ Gyermekvédelmi Tagozata munkájában már 2011-ben részt vettem, majd 2013-tól lettem Intéző Bizottság tagja. Helyi és országos szinten is igyekeztem a tagság véleményét, elvárásait közvetíteni, őket képviselni. Az alapszervezet létszámát folyamatosan bővítettem. Nehézséget okoz, hogy intézményünk (Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) tíz településen 31 telephellyel működik, a tagsággal való folyamatos kapcsolattartás vagy egy taggyűlés összehívása szinte megoldhatatlan feladatot jelent. Eddigi szakszervezeti tevékenységemért 2015-ben az Eötvös József emlékérem bronz fokozatában részesültem.

 

2016 májusában választottak meg a Gyermekvédelmi Tagozat vezetőjének, miután elődöm, Takács Pál az Országos Vezetőség Felügyelő Bizottságának lett a tagja. Célom a megkezdett munka folytatása: a gyermekvédelem szakszervezeten belüli megjelenítése, pozíciónk további erősítése. Minden fórumon igyekszem felhívni a figyelmet a gyermekvédelemben dolgozók hátrányos helyzetére, a szociális életpálya elmaradásából adódó ágazati problémákra, bérfeszültségekre. A tagozat munkájának zökkenőmentes folytatása, éves szakmai fórumok szervezése lesz fontos feladatom. Részt veszek a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SzÁÉF) munkájában is, ahol a gyermekvédelem minél hatékonyabb képviseletére törekszem. További célom a nevelőszülők bevonása az érdekegyeztetés rendszerébe, hiszen jelenleg nem megoldott az ő érdekképviseletük. A nevelőszülők országos szinten 5000 fős létszámot jelentenek, terveim szerint a PSZ Gyermekvédelmi Tagozatán belül egy külön csoportot képviselhetnének.