Joganyagok

 1. 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
 2. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 3. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 4. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 5. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 6. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 7. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 8. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
 9. 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
 10. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 11. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 12. 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 13. 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 14. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 15. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 16. 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
 17. 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 18. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 19. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 20. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 21. 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről
 22. 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
 23. 326/2013. (VIII. 30.) - Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról