Az Országgyűlés 2016. november 22-én fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. törvényt. Ez a törvénymódosítás, mint ahogy az elnevezése is utal rá, több különböző, az oktatás kérdéseit rendező törvény módosítását foglalja magában. Az alábbiakban azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény megváltozott rendelkezéseihez készültek magyarázatok. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak Az e munkakörbe tartozók köre A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörbe tartozók körét tételesen felsorolja a köznevelésről szóló törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a köznevelés intézményeiben történő végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet. A köznevelésről szóló törvény 2. melléklete szerint ...