A szakképzési centrumok létrejötte A szakképzési centrum, mint többcélú intézmény A szakképzési centrum, mint többcélú intézmény a 2015. évi LXV. törvénnyel épült be a köznevelés rendszerébe. Felépítéséről, működéséről sem a köznevelésről szóló törvény, sem a szakképzésről szóló törvény nem tartalmazott rendelkezéseket. A köznevelésről szóló törvény előírásaiból lehetett levonni azt a következtetést, hogy szakképzési centrum működésére a többcélú intézmény rendelkezéseit kell alkalmazni, az alapító okiratában foglaltak figyelembe vételével. Vagyis az alapító okiratnak kell meghatározni, hogy a többcélú intézmények típusai közül melyiknek a szabályai szerint végzi munkáját, melyiknek rendelkezései az irányadóak. Nyilván azok a többcélú intézménytípusok jöhetnek számításba, amelyek az iskolai nevelés-oktatás feladatainak az ellátását szolgálják: egységes iskola, összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény. A szakképzésről szóló törvény ...